Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Az ügyintézésekhez kapcsolódó leírások és kitöltendő adatlapok a

Ügymenet leírás segélyezési ügyekhez

Ügyintéző: Gyaraki Ibolya

Tel.szám: 0666-480-211

E-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu

Ügymenet leírás segélyezési ügyekhez

A magyar szociális ellátórendszerben kiemelkedő szerepe van a helyi önkormányzatoknak. Minden települési Önkormányzat köteles biztosítani a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat.

A helyi önkormányzatok alapvetően két törvény - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.), és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény - alapján látnak el szociális jellegű feladatokat.


A támogatások igényléséhez szükséges formanyomtatványok beszerezhetőek az Alapszolgáltatási Központban a Családsegítő Szolgálatnál /Köröstarcsa Kossuth tér 2/


Az önkormányzati hatáskörben maradt szociális igazgatási feladatok végrehajtására Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a jelenleg hatályos rendelete

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.27).számú rendelet, (továbbiakban:szoc.rendelet)

A rendelet célja, hogy Köröstarcsa községben a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) eleget tegyen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) előírt szabályozási kötelezettségének, szabályozza a hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a kérelmező nyilatkozatának és igazolásainak tartalmát, illetőleg azok benyújtásának részletes szabályait, valamint szabályozza az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, ellenőrzésének szabályait, továbbá az Szt-ben megállapított ellátások mellett költségvetése terhére továbbiakat határozzon meg.

 A képviselő -testület rendelkezett a hatáskör polgármesterre, illetve a Humán és Ügyrendi Bizottságra történő átruházásáról.


Köröstarcsa Község Önkormányzata rászorultságtól függően, az alábbi támogatásokat nyújthatja


  • rendkívüli települési támogatás
  • települési lakásfenntartási támogatás
  • szociális kölcsön
  • köztemetés

Előző