Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Általános Iskola


 

 

Intézményi adatok:        

 

OM azonosító:

028319

Intézménynév:

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Székhely:

5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 6.

Intézmény vezetője:

Balázsné Dankó Hédi

Ellátott feladatok:

általános iskola; alapfokú művészetoktatás; napközi otthon

Tel.:

66/531421

Fax:

66/531421

E-mail:

ktarcsa@hu.inter.net

Fenntartó:

Klebelsberg Intézményfentartó Központ

Fenntartó típusa:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program és Helyi Tanterv
Házirend

 

Nagyiskola

 

Intézményünk rövid bemutatása:

Iskolánk 8 évfolyamos, évfolyamonként egy vagy két párhuzamos osztállyal működő általános iskolai és alapfokú művészetoktatást biztosító intézmény. Alapfokú művészetoktatásunk kiváló minősítéssel rendelkezik. 

 

A befogadás és integrálás mellett az 5. osztálytól folytatott kiemelt matematika-oktatás is jellemzi az oktatási struktúránkat.

 

A délutáni tanulásra, étkezetésre és foglalkoztatásra irányuló szülői és a tanulói igényeket 2 csoportos napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások szervezésével elégítjük ki.

A nevelési és az oktatási feladataink ellátására 20 tanterem és 8 szertár áll a rendelkezésünkre a Kossuth Lajos és a József Attila úti épületekben.

 

Szaktantermeink: számítástechnika, ének-zene, természettudományi, nyelvi labor, technika, művészeti. Alapfokú művészetoktatásunk telephelye egy uniós forrásból épült Népi Kulturális Ökocentrum, amely felszereléseivel együtt a 21. század követelményeinek megfelelő létesítmény.

 

 

 

Tájház és ökocentrum 

Tájház és ökocentrum

 

Az iskolai testnevelési és sport feladataink ellátásához egy 20x40 m-es aszfaltozott kézilabdapályával és egy 18x36 m-es tornateremmel rendelkezünk.

 

 

 

Az Általános Iskola Sportudvara 

 

  

 

A nevelés és oktatás irányítását 18 szakképesítéssel rendelkező pedagógus segítségével oldja meg az iskola vezetése.

Az iskolánkban folyó pedagógiai munka kiemelt területei:

  • a matematika emelt szintű oktatása az 5. osztálytól kezdődően,
  • a nemzetközi kommunikációt elősegítő idegen nyelvoktatás német nyelvből,
  • a modernkori társadalmi-gazdasági eligazodást segítő magas színvonalú számítástechnika oktatása,
  • a gyermekek testi fejlettségét és edzettségét elősegítő kézilabda labdajáték folyamatos szervezése és versenyzési lehetőség megteremtése a DSE-n belül.

Iskolánk életének meghatározó eleme a hagyományaink folyamatos ápolása és méltó megünneplése, a tanévnyitó ünnepély, a Bartalus Ilona énekverseny, a téli és tavaszi szünet előtti kulturális bemutatók, az Erzsébet-bál, a farsangi rendezvények, a táncoktatáshoz kapcsolódó vizsgabál, a sportnapok, a természetvédelmi nap, a tanév végi kirándulások, a tanévzáró ünnepély és ballagás kereteiben.

 

A tehetséges, de rászoruló tanulóinkat segíti a „Lehetőséget a tehetségnek" iskolai alapítványunk.

A tanulók szabadidős programjainak szervezését jól működő diákönkormányzatunk segíti.

 

Intézményünk minőségpolitikai nyilatkozata                  

Iskolánk elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit és elvárásait minél teljesebb körben törekszik megismerni, és azt az intézmény sajátosságait figyelembe véve kielégíteni. Rugalmasan alkalmazkodik az intézményünket érintő igényekhez és kihívásokhoz.

 

Iskolánk elsősorban a gyermekek és tanulók nevelési és oktatási igényeinek kíván megfelelni, és az érdekeit szolgálni.

Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy gyermekeink, tanulóink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak.

A tanulóinkat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti őket az élethosszig tartó tanulásukban.

 

Nálunk a minőségi munka, a megújulás és korszerűség kritériuma alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak felkészültsége, képzése és önképzése, a dolgozók munkájában a lelkiismeretesség vállalása.

A saját minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése.

Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése és szinten tartása minden dolgozónk személyes felelőssége.

 

 

 

 


 

 

Fényképek az Általános Iskola

és Alapfokú Művészetoktatási Iskola életéből

 

 

 

Tánciskolai Vizsgabál 2009.

Az iskola hagyományaihoz híven ebben az évben megrendezésre került a tánctanfolyam. Ezen, mint mindig, a nyolcadikosok nagy számban vettek részt: 33 tanulóból 30. A nagy változás az volt, hogy Felczán tanár úr 40 év után átadta a stafétabotot tehetséges, fiatal tanítványának, Hajas Tibornak.

Február 4-én kezdõdtek a foglalkozások.

A fenti címmel nyílt kiállítás 2009. március 15-én a művelődési házban.

A művészeti iskolások már korábban, március 6-án megismerkedhettek a különböző korok öltözetével. A szülőkkel, pedagógusokkal együtt töltött délután jókedvűen telt, a kollekcióból mindenki talált az alkatához, stílusához illő jelmezt.
Ennek az interaktív kiállítási anyagnak a színe-javát mutatja be a nemzeti ünnepen Harichné Siófoki Edit által megnyitott kiállítás.

 

 

 

A Művészeti Iskola kirándulása Hollókőn 2009. májusában

Mûvészeti Iskolánk tanulóinak az idei tanévben Hollókõre szerveztünk tanulmányi kirándulást. Hollókõ a Cserhát hegység palócok lakta települése, amely 1987 óta a világörökség része. A falucskában 380 an élnek, az Ófaluban 58 ház található, amely eredeti szépségében õrzi a tájegységre jellemzõ népi építészetet.

 

Helloween napi felvonulás 2008 őszén.

A 2008. november 7-én megrendezett Őszi Felvonuláson a kisiskolások,
óvodások verték fel a település álmosodó kora estéjét. Csilingelő lovas fogatokkal, töklámpással és gyalogos, beöltözött, síppal, dobbal felszerelt, visongással figyelmet keltő, csapat vonult a József Attila utcáról a nagyiskolához. 
 

 

 

Múzeumi Világnap 2009.

A Mûvészeti Iskola harminc diákja a Múzeumi Világnap alkalmából kerékpáros kiránduláson vett részt. A mezõberényi Múzeumot látogatták meg, ahol megtekintették a „Nagyanyáink öröksége” címû kiállítást feliratos falvédõkbõl. A kiállítás külön érdekessége volt, hogy a köröstarcsai Tájház 19 darab falvédõt kölcsönzött erre az alkalomra a múzeum részére.

 

 "Hétmérföldes csizma" kistérségi mesemondó verseny 2008. október

Mesemondó versennyel tisztelegtünk Benedek Elek emléke előtt 2008. október 16-án óvodások és kisiskolások részvételével a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. A népes mesemondók szülők és pedagógusok
előtt mutatkoztak be. A legnépesebb tábort az óvodások és elsősök alkották. A mesélőket arany, ezüst és bronz emléklappal és csokival, a legügyesebbeket könyvvel jutalmazta a zsűri.

 

 

 


 

A Hunyadiak nyomában Erdélyben

HATÁRTALANUL! program

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

HAT-15-05-0505

 

 

2016. április 27-30 között iskolánkból 25 7. osztályos tanuló és 3 kísérő tanár vett részt egy négy napos kiránduláson Erdélyben.

.

.
Érkezés
.

Az utazási és szállásköltségeket egy pályázatból nyert összeg fedezte, ezúttal harmadszor sikerült külföldre utazni a Határtalanul! programmal.  Olyan projektet terveztünk és valósítottunk meg, amely több előkészítő tevékenységből állt, vetélkedőn és előkészítő órákon vettünk részt, hogy felkészüljünk a kirándulásra. Tanáraink sokszínű, változatos programot szerveztek számukra.

Határátlépés utáni első programunk a nagyszalontai Arany János Múzeumban volt, a Csonka toronyban, ahol élvezetes tárlatvezetésben volt részünk. Nagyvárad sok nevezetessége közül a római katolikus bazilika monumentális méreteivel, csodálatos díszítettségével nyűgözött le minket, sétáltunk Ady Endre emlékét felidézve a városközpontban. Kolozsváron felkerestüka híres Házsongárdi Temetőben Apáczai Csere János sírját, ahol koszorúztunk, majd Hunyadi Mátyásra emlékeztünk a lovas szobornál és szülőháza előtt.

Magyarlónán szálltunk meg, élveztük a helyi magyar vendégházak szíves fogadtatását. Másnap megnéztük az iskolát, ahol magyarul folyik a tanítás. A tordai sóbánya messze földön híres látnivalói után a Tordai hasadék páratlan természeti csodáiban volt részünk, nagyot sétáltunk a hasadékban. Délután találkoztunk a magyarlónai gyerekekkel, közös sportprogramon vettünk részt, fociban győzelmet arattak a fiúk.

.


.
Megérkezés Magyarlónára
.


.
A magyarlónai templomban
.


.
Étkezés a szálláshelyen
.


.
Foci a helyi gyerekekkel

.

 

 

A harmadik napon Torockó felé vitt utunk, a Székelykő lábánál elterülő kis faluban a helyi népművészet remekeit csodálhattuk és ellátogattunk a Kárpát-medence legrégibb még ma is működő vízimalmába.

A nagyenyedi erődtemplom és a Bethlen Gábor Kollégium meglátogatása után Gyulafehérvárra érkeztünk, az érseki templomban, mely több erdélyi fejedelem nyughelyéül is szolgál ismét emlékeztünk a Hunyadiak és az erdélyi fejedelmek korára. Felidéztük történelmi ismereteinket.

Csernakeresztúron, a csángó tájházban székely vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak.

Kirándulásunk utolsó napján Vajdahunyad és Déva vára következett. A koronát a történelmi séta végén Aradon, a vértanúk emlékművének megkoszorúzása tette fel. S hogy éhen ne térjünk haza, betértünk a helyi McDonaldsba. Mindenki örült, hogy este viszontláthatja kedves faluját, Köröstarcsát.
.


.
Arad
.

.
Déva
.


.
Gyulafehérvár
.

A kirándulást követően értékelő órán vettünk részt, ahol felidéztük élményeinket és a tanultakat, valamint felkészültünk egy bemutató előadásra.

.

.
Értékelés az iskolában
.

.
Értékelés az iskolában

A csapataink kiállítással egybekötött előadást tartottak a művelődési házban, ahová a szülők és az iskola minden tanulója meghívást kapott.

Az előadást követően interjút adtunk a kábeltévé munkatársainak. A készült kisfilmet az egész település láthatta a vasárnap délutáni műsorban.

A programot a felső tagozatban szervezett Nemzeti összetartozás – Határtalanul! témanap zárta.

A történelmi lehetőségeken kívül irodalmi, természetföldrajzi, zenei, néprajzi téren is növeltük ismereteinket.

Köszönjük az iskolának, és a pályázatnak, hogy mindezt lehetővé tette nekünk.

 

A 7.a és 7.b osztály tanulói

 

Videó a kirándulásról 2 percben 

 

 

 

.


Kapcsolódó dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program és Helyi Tanterv
Házirend
Az Általános Iskola névadása
„A Hunyadiak nyomában Erdélyben” 2016. - Újságcikk

teszt