Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Küldetésnyilatkozat

 


. .

 

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

 

 

 

Nyilvános könyvtárként fő feladatunknak tekintjük, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számár biztosítsuk a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

 

E cél megvalósítása érdekében támogatjuk:

 

- az írni-olvasni tudás fejlesztését,

 

- az egész életen át való önképzést,

 

- az oktatás különböző színterein való tanulást,

 

- a szabadidő hasznos eltöltését,

 

-a lakosság általános tájékozódásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítását.

 

- a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,

 

- a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,

 

- az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,

 

- a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését,

 

- iskolai könyvtár funkciójából eredően a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,

 

 Alapfeladatként jelöljük meg továbbá, hogy a fenti célok elérése, megvalósítása érdekében:

 

- gyűjteményünket a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,

 

- tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról,

 

- biztosítjuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

 

-  részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.

 

- a korszerű információs szolgáltatás biztosítását,

 

- a szabadidő hasznos eltöltését. 

 

 

 

Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, szervezésével támogatjuk:

 

 • a könyv és könyvtárhasználati ismeretek, valamint az olvasás népszerűsítését;
 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását;
 •  illetve népszerűsítjük a számítástechnikai és informatikai ismereteket;
 • az átképzési, továbbképzési lehetőségekről való tájékozódást;
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését;
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást;
 • a nem hagyományos dokumentumok népszerűsítését, helybenhasználatát;
 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését;
 • a megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását és bemutatását;
 • a helyismereti gyűjtemény gyarapításával a lakóhely társadalmi, kulturális és természeti értékeinek bemutatását, a helyismereti, néprajzi kutatást;
 • a szabadidő hasznos eltöltését;

 

 

 

 

 

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 

 • a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük;
 • technikai eszközök fejlesztésével magasabb színvonalú szolgáltatást biztosítunk;
 • nyitvatartásunkat az olvasói illetve a lakossági igényekhez igazítjuk;
 • felhívjuk a figyelmet az új dokumentumokra, információs forrásokra;
 • ajánlóbibliográfiát készítünk;
 • propaganda tevékenységgel népszerűsítjük az intézmény szolgáltatásait, szervezett programjait;
 • kapcsolatot tartunk társintézményekkel hagyományos és elektronikus úton;
 • helyi intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködve segítjük egymás tevékenységét;
 • Európai Információs Pontot működtetünk;
 • biztosítjuk a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat.

 

 

 

 

 

 

 

Köröstarcsa Község Önkormányzata
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 
Közszolgáltató Intézmény