Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:* Arany Gusztáv Általános Iskola és AMI TIOP-1.1.1/09/01

TIOP-1.1.1/9/1


 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése
Kódszám:
TIOP-1.1.1/09/1

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

Alapvető cél

A pályázat alapvető célja - összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatás-fejlesztési stratégiával,    valamint    az    ÚMFT    célkitűzéseivel    -    a    sikeres    munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz  szükséges,  az  egész  életen  át  tartó  tanulás  megalapozását  szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A  közoktatási  intézmények  informatikai  eszközellátottsága  sem  mennyiségében,  sem minőségében  nem  illeszkedik  a  folyamatosan  növekvő  felhasználási  igényekhez.  Az informatikai  infrastruktúra,  amelynek  zömét  az  informatikai  laborok  adják,  nem  képes  a pedagógia, módszertani reform támogatására. Az intézményekben, a TÁMOP módszertani
és   tartalmi   fejlesztéseinek   disszeminációját   támogató   infrastruktúrafejlesztésre   van szükség, mégpedig egységes módon, ami biztosítja az eszközök által elérhető hozzáférést a fejlesztési eredményekhez az ország minden területén egyenletes eloszlásban.
A   konstrukció   közvetlen   célja   az   élethosszig   tartó   tanulás   kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a   közoktatási   intézmények   számítógép   állományának   korszerűsítése   a   pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
A  konstrukció  közvetlenül  hozzá  kíván  járulni  az  IKT-val  támogatott  1:1  (1  diák/1
számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val  támogatott  környezet  az  IKT-val  támogatott  oktatás  eszközrendszerének  azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni  és  egyedileg  szervezett  csoportos  tanulási  folyamatra  helyeződik,  és  amely  még hatékonyabban  támogatja  az  egyéni  tanulás  képességének  és  a  kooperatív  technikák fejlesztését.
Továbbá   a   konstrukció   hozzájárul   a   digitális   oktatási   tartalmak   integrálásához   a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során.
A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.

Rendelkezésre álló forrás A  pályázat  meghirdetésekor  a  támogatásra  rendelkezésre  álló  tervezett  keretösszeg: 4,3 milliárd forint.

Pályázat költségvetése: 13.089.000 Ft

A beszerzendő eszközök listája:

Tanulói eszköz: 97 db
Több felhasználós grafikus operációs rendszer
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentáció szerkesztő alkalmazással telepítve
Digitális oktatási tartalommal ellátva


Tanári eszköz: 4 db
Szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentáció szerkesztő alkalmazással telepítve
Digitális oktatási tartalommal ellátva

Tároló: 97 db laptophoz
97 db PC töltésére és tárolására szolgáló kocsi, kerekekkel
Access Point: 4 db
Router: 1 db

A beszerzés közbeszerzési eljárás keretén belül történt.
Az eljárás nyertese az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. Székesfehérvár.
Az eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlati ára: 12.092.625 Ft.


Projekt záró nap programja (2011. január 13.)

Megnyitó - Török Imre Mihály Arany Gusztáv Általános Iskola és AMI igazgatója
Köszöntő - Smiri László polgármester
IKT kompetenciafejlesztés, tanulói laptopok alkalmazása tanórákon
Előadó: Ládi Klára kémia-fizika szakos tanár (Jászkisér)
Workshop
Állófogadás

Képgaléria: