Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Óvoda

.

 

.

 

Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Cím: 5622 Köröstarcsa Kossuth 41/a.

Tel: 66/480-825

E-mail cím: ovinet @ mail.globonet.hu

Fenntartó: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Az óvoda vezetője: Forró Antalné

Az óvoda vezető helyettese: Hoffmanné Bartalus Edit

Az új óvodánkat 2006. augusztus 28-án ünnepélyes keretek között vettük birtokba.

 

 

Óvoda 

 


 

A Helyi Óvodai Nevelési Programunk mottója:
FÜZÉR program, mely a különböző tevékenységek útján,
az anyanyelv segítségével
képessé tesz a hátrányok leküzdésére
és sikert farag az eredményekből

 


 

Óvodai nevelési programunk célja, feladata

1. Célunknak tekintjük: a 3-6-7 éves gyermekek egyéni, egészséges, harmonikus, játékos, tevékenységközpontú személyiségfejlesztését, az anyanyelvi nevelés széles körű kiterjesztését, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szociális és értelmi érettség kialakulá­sát, továbbá a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének elősegí­tését, az ilyen családok felkarolását és a tehetséggondozást.

2. Feladat: Támaszkodunk a természetes gyermeki megnyilvánulásokra, élményekhez juttat­juk az ingerszegény környezetből érkező, hátrányos helyzetű gyermekeket

 • - minél több mozgás és játék biztosítása
 • - a sokféle tevékenység érzelmi biztonságot ad a gyermeknek, és példaértékkel, élménysze­rű átéléssel alakítja az együttélés alapvető szabályait és erkölcsi normáit
 • - fokozott gondot fordítunk arra, hogy gyermekeink szépen és helyesen beszéljenek
 • - integrált nevelés megszervezése

3. A harmonikus személyiségfejlesztés 3 fő feladat köré csoportosítható

A/. Az egészséges életmód alakítása

Célja: az egészséges életvitel igényének kialakítása.

Feladata: a gyermek testi fejlődésének elősegítése.

B/. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása

Célja: az óvodában az érzelmi biztonság megteremtése.

Feladatunk: otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül a gyermeket és szeressen óvodába járni.

C/. Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása

Célja: az értelmi, kognitív képességek széleskörű fejlesztése.

Feladatunk: A tevékenységek szervezése során egyéni fejlesztés, tapasztalatokhoz juttatás, továbbá:

 • - Az óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biz­tosítson a gyermekeknek változatos tevékenységet, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet, a természeti és társadalmi környezetről.
 • - Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes min­taadással - az óvodai nevelő tevékenység egészében kiemelt jelentőségű. Különösen a be­szédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésé­re, s a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani.
 • - Az értelmi nevelés további feladatai egyrészt a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, másrészt az értelmi képességek - érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás - és a kreativitás fejlesztése.

Az óvodai élet  megszervezése

Napirend: A napirend céltudatos kialakítása biztosítja a gyermek egészséges fejlődését. Az óvoda nyitvatartási idejét a szülők igényének megfelelően alakítjuk.

630 - 1200       Óvoda nyitása

Folyamatos játék, tízóraizás, kezdeményezés, mindennapi testnevelés Játék, kezdeményezés, foglalkozás szabadon választott tevékenység

1200 - 1500       Ebéd, előkészület a pihenéshez, pihenés - alvás

1500 - 1700      Mindennapi testnevelés, uzsonna, játék, folyamatos hazabocsátás

Az óvoda  személyi feltételei

Jelenleg a dolgozók létszáma 13 fő.

Óvónők száma: 7 fő.

Dajkák száma: 4 fő.

       Pedagógiai asszisztens: 1 fő

       Kisgyermek gondozó, nevelő: 2 fő

Hagyományok

 • Ünnepségek

Zárt szervezésű ünnepségek az óvodán belül:

 • - Mikulás, dec. 6.
 • - Karácsony, dec. 3. hete,
 • - Húsvét
 • - Nőnap
 • - Farsang
 • - Gyermeknap

Nyilvános ünnepségek: Évzáró - május utolsó hétvégéje

 • - legszélesebb közönséget érint
 • - búcsúznak a nagycsoportosok
 • - anyák napja
 • - mikulás bál szervezése az alapítvány és a szülői szervezet segítségével

- Kirándulások:

 • - Helyben: községünk határában folyó mezőgazdasági munkák, posta, liget, kikötő, körgát megtekintése
 • - Megyénk nevezetességeinek megtekintése
 • - Megyén kívüli kirándulások:

1999-től működik az alapítványunk, melynek neve:
Köröstarcsai Összevont Óvodák „OVISOKÉRT" Alapítványa.

 

Az alapítvány céljai:

 

A Köröstarcsai ÖsszevontÓvodák-ban folyó nevelési munka, a gyermekek szabadidős, kulturális tevékenységének, programjainak segítése, az óvodai tárgyi eszközök folyamatos biztosítása, karbantartása és fejlesztése, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű gyermekek támogatása.

Köszönettel fogadjuk az adó 1%-át 

 

Adószám: 18382330 - 1 - 04

 

 

 Kapcsolódó dokumentumok:
Óvodai nevelési program
Támop-3.1.4.-08/2-2009-0108 Projekt terv. Víz Vízzel kapcsolatos ismeretek bővítése. Közösségformálás. Emlékezet, figyelem, gondolkodás, beszédfejlesztés. (csökkentett fájlmérettel, doc formátum, kb 1 MB !!!)
Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Házirend - Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Pedagógiai Program 2013. - Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Pedagógiai program 2020
Pedagógiai Program 2023
Szervezeti és Működési Szabályzat 2023. - Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde