Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Civil Szervezetek

Köröstarcsa Hangulat Brigád a köröstarcsai fiatalokért Közhasznú Egyesület

Köröstarcsa Hangulat Brigád a köröstarcsai fiatalokért Közhasznú Egyesület


Elnök: Bögre Mariann


Elérhetősége: +36/30/897-0606


Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth utca 18-20

 

A Köröstarcsai Hangulat Brigád a köröstarcsai fiatalokért Közhasznú egyesület 2002-ben alakult 38 lelkes fiatal közös akaratával. A baráti társaság úgy döntött, hogy szervezett formában kívánja a falu közösségét, a fiatalokat támogatni, ezért létrehozta a KHB-t a Köröstarcsai hangulat Brigádot. Egyesületünk hamarosan bejegyzésre került és közhasznú minősítést kapott.

 

Az egyesület közhasznú tevékenysége:

 

  • Kulturális tevékenység
  • Sport, a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
  • Háziversenyek szervezése, azok anyagi hátterének biztosítása
  • Sportnapok, vetélkedők, hétvégék szervezése az egészséges életmód jegyében és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében
  • Gyermek, ifjúsági, felnőtt turizmus és természetjárás fejlesztése (gyalogtúrák, kerékpártúrák, vizitúrák)
  • Szakképző tanfolyamok szervezése (nyári táborok, edzőtáborok, higiéniai előadások)
  • A köröstarcsai falunapkor, hétvégeken, ünnepnapokon az emberek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében programok szervezése. Az egyesület munkájának színvonalasabbá tétele érdekében eszköztár kialakítása (felszerelések, ruházat, sporteszközök, hangtechnikai eszközök, berendezések)
  • Propagandaanyagok készítése (plakátok, szórólapok, prospektusok, stb)
  • Közösségteremtés
  • Ifjúsági érdekvédelem

Egyesület céljának és feladatának érzi a tarcsai fiatalok csapatba szerveződését, jelenleg a. KHB megközelítőleg 50 főből álló civil szervezetként működik.

2006-ban a KHB indíttatásából felújításra került a községi sporttelep, és beindult 20 év után ismételten a labdarúgás.

A KHB fő szervezője minden évben a „Kihívás napja" program sorozatnak, amelyen településünk minden évben szép sikereket ér el.

A KHB csatlakozott a KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű program sorozathoz,

Nagy előnye a kistelepülésen élőknek, hogy  helyben lakók ismerik egymást, tudják kit mire lehet megkérni.

Fiataljaink örülnek a közösön végzett munka sikerének.

Céljaink eléréséhez adományokat gyűjtjük, pályázatokat készítünk, és gyűjtjük az adózók 1 %-át is.

 

Bankszámlaszámunk:

53200039-11056672-00000000

 

Adószámunk:

18386004-1-04

 

 

 

Bögre Mariann

 

 

 

 

 

 Köröstarcsai Idősekotthonáért Alapítvány

 

Az alapítvány neve:
            Köröstarcsai Idősekotthonáért Alapítvány

Az alapítvány székhelye:
            5622 Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.

 

Kuratórium elnöke: Nosza József

Székhelye:5622 Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.

 

Kuratórium tagjai:

Kovács László

Mező János

Tóth Lászlóné

Bálint Lászlóné

 

Az alapítók:
            Mikó Imre

            Nagy László


         Az alapítvány célja Köröstarcsán Idősek Otthona megépítésének támogatása, a megépült idősek otthona tárgyi eszközeinek folyamatos biztosítása, karbantartása és fejlesztése, az otthon lakóinak gondozásának segítése, az otthon rászoruló lakóinak támogatása. Az otthon lakóinak szabadidős, kulturális programjaihoz anyagi támogatás nyújtása.

 

Az alapítvány bármely belföldi és külföldi magán- és jogi személyekkel, szervezetekkel kapcsolatot létesít és tart fenn céljai megvalósítása érdekében.

 

Az alapítvány céljára rendelt vagyon

Az alapítók az előző pontban részletesen meghatározott közhasznú alapítványi célok elérése érdekében az alapítvány rendelkezésére bocsátanak 230.000.- Ft, azaz Kettőszázharmincezer 00/100 forintot, amelyből


            Mikó Imre vagyoni hozzájárulása         184.000.- Ft

            Nagy László vagyoni hozzájárulása        46.000.- Ft

Az alapítvány pénzeszközei az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél (5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 17.) nyitott pénzintézeti számlán vannak elhelyezve.

 

Nyilvántartási szám:2469

Célja szerinti besorolás: szociális tevékenység

Közhasznú fokozata: közhasznú

Az alapítvány nyilt.

Végzés: Békés Megyei Bíróság Gyula Pk.60.082/2006/4

 

Adószáma: 18391534-1-04

 

(Az alapítvány jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására)

 

 

 

 KORONGLÖVŐ KLUB.

KORONGLÖVŐ KLUB

 

 

Kapcsolattartó:Schupkégel Ádám:

 

Elérhetősége:  0630-487-9065

 


A KSK Köröstarcsa koronglövő szakosztálya igen jelentős eredményeket ér el megalakulása (1999) óta.

 


JELENTŐSEBB SIKEREK:

 


SKEET: csapat OB bronz, 2007. (Schupkégel Ádám, ifj. Schupkégel Ádám, Izsó Sándor) 
ffi. egyéni ezüst 2006.  (Lázár Tamás)
ifi: két OB cím 2008.  (ifj Német László)
országos Csúcsok: ifi csapat 2007 (ifj. Németh L., Mieczynszky A., ifj. Farkas Z.)
ifi egyéni 2007. (Mieczynszky Antal)  A Heraklész programban két fiatalunk is szerepel.
 
KORONGVADÁSZAT 

 


Magyar Kupa győzelem!
ffi egyéni 2007. Lázár Tamás
Magyar Kupa győztes
junior 2008. Mieczynszky Antal
A felnőtt csapat ORSZÁGOS BAJNOK 2008-ban !!!
(Farkas Endre, Latics Iovan, Mieczynszky Antal)
 

 

KORONGLÖVŐ LŐTÉR
 
Mai formájában 1996-tól üzemel, két skeet, egy trap pályával és korongvadász pályával. Évente négy nagy országos versenyt rendezünk, ill. több helyi jellegűt.
A megyei Vadásznapi  lövész selejtező ill. döntők helyszíne. 
Lőtér neve :"Schupkégel Ádám" Lőtér
Elhelyezkedés: a falu határában, Csárdaszállási úton ( Köröstarcsát-Csárdaszállással  összekőtő úton)

 

 

 

Nyitva tartás:
minden pénteken:15-20 óráig. ill. megbeszélés szerint.

Vállalunk vadásztársaságok részére "háziversenyek" rendezését, céges bulik lebonyolítását, lőkészség fejlesztését, edzések levezénylését. Szakképzett lőtérvezetők ill. lövészetvezetőink vannak.

 


Várunk minden kedves lövészet iránt érdeklődőt!

  

 

 

 

 Köröstarcsai Földtulajdonosok Közössége

    

Alakulás: 2007.március 1.

 Nyilv.tart.szám: 04-951110-1-4-1

Vadászatra jogosult neve:

   Petőfi Vadásztársaság Köröstarcsa

Képviselő: Tóth János

  Köröstarcsa József Attila u. 14/a

Vadászterület: 10,467 ha

 

 

A képviselő teljes körű meghatalmazás alapján képviseli a közösség vadászati jogából eredő ügyei teljeskörű ügyintézését.

A földtulajdonosok gyűlését minden év április 30-áig kell megtartani. A gyűlés megtartása előtt 30 nappal a vadászterületet érintő önkormányzatok hirdető tábláin kell közzétenni.


KÖRÖSTARCSAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK "OVISOKÉRT" ALAPÍTVÁNYA


KÖRÖSTARCSAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK "OVISOKÉRT" ALAPÍTVÁNYA


Képviselő: Kurucsó Hajnalka


e-mail: kt-ovisokert@freemail.hu


A szervezet elérhetősége: 66/480-087


Székhely: 5622 Köröstarcsa Kossuth u. 41./a

 

Megalakulás éve: 1999

Hatókör: település

Szervezet minősítése: közhasznú

Adószám: 18382330-1-04

Bírósági nyilvántartási szám:1728; pk. 60188/99

 


Az alapítvány célja:

 

A Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvodában folyó nevelési munka, a gyermekek szabadidős, kulturális tevékenységének, programjainak segítése, az óvodai tárgyi eszközök folyamatos biztosítása, karbantartása és fejlesztése, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű gyermekek támogatása.
Az alapítvány jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására.

 
Köröstarcsai Diáksport Egyesület


Köröstarcsai Diáksport Egyesület


DSE elnök: Török Imre Mihály

 

Elérhetősége: 06-66-531-421

 

e-mail. ktarcsa@hu.inter.net

Székhely: 5622 Köröstarcsa, Kossuth Lajos utca 6.


Egyesületünk 1989-ben alakult, a bíróság által nyilvántartásba vett társadalmi szervezet. Feladatunkat az általános iskolával kötött együttműködési megállapodás és az iskola éves munkatervének részét képező sportszakmai program alapján végezzük.

Az egyesület alapításánál célunk többrétű volt:
• szükségesnek láttuk, hogy az általános iskolás korosztályú tanulóknak lehetősége legyen a mindennapos testedzésre, szervezett körülmények között;
• fontosnak tartottuk, hogy olyan felszereltségünk legyen, amellyel a tanulók sporttevékenységét és versenyeztetését megfelelően biztosítani tudjuk;
• versenyeztetni csak jól felkészített tanulókat és csapatokat szándékoztunk, mivel nemcsak a részvételt tartottuk fontosnak, hanem a gyerekek sikerélményét is;
• az egyesület alapításával több lehetőséget láttunk a sporttevékenység anyagi lehetőségeinek bővítésére;
• olyan kapcsolatrendszert szerettünk volna kiépíteni, amelyben a sportban tehetséges tanulóink az általános iskolai tanulmányaik után az általuk választott helyre kerülhetnek, és folytathatják sportpályafutásukat,
• úgy gondoltuk, hogy azok a sportolóink, akik a későbbiekben nem az élsportot választják, olyan edzett és egészséges emberré váljanak, akiknek szükséglete lesz a mindennapos mozgás.

Egyesületünk elnökségének felnőtt tagjai valamennyien pedagógusok, akik sportcsoport vezetői feladatot is ellátnak.
Gazdálkodásunk vezetését felsőfokú képesítéssel rendelkező pénzügyi szakember látja el.

Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket a következők jelentik:
• az általános iskola költségvetésében a DSE támogatására jóváhagyott összeg,
• az SZJA 1%-a,
• különböző támogatások,
• pályázatok.

Kiadásaink a következők:
• sportolók utaztatása,
• nevezési díjak,
• regisztrációs díjak,
• sporteszközök és felszerelések beszerzése,
• sportolók üdítő költségei.

Tevékenység:
Az egyesület tevékenysége az iskola valamennyi tanulójára kiterjed.
Évente rendezünk sportnapokat és házibajnokságokat különböző sportágakban. Házibajnokságot alsó tagozatban szivacskézilabda, felső tagozatban fiúk és lányok részére teremlabdarúgás, asztalitenisz és streetball sportágakban szoktunk rendezni.
Lehetőség szerint részt veszünk a Békéscsabán rendezett futógálákon, ahova valamennyi jelentkező tanulónkat díjtalanul szoktuk elvinni.
Versenyeztetés terén kiemelt sportágként kezeljük a kézilabda sportágat.

A sportág edzésmunkájában az alsó és felső tagozaton összesen kb. 120 tanuló vesz részt rendszeresen.
Kézilabda csapataink versenyeztetése a diákolimpia, a Békés Megyei Kézilabda Szövetség és az országos gyermekbajnokság versenysorozatain történik.
Kiemelkedő képességű sportolóink az iskola befejezése után NB-I-es egyesületek utánpótlás csapataiban folytathatják sporttevékenységüket.
Azok a volt sportolóink, akik hobbi szinten akarják folytatni sporttevékenységüket a helyi sportkör férfi-, illetve a mezőberényi sportegyesület női kézilabda csapatában szerepelhetnek.

 

 

 

 

 


 

 


Kapcsolódó dokumentumok:
SFP_kerelem_20131018 - másolat !
SFPHAT_340_1_20131021 - másolat ! - be/SFP-0340/2013
SFP_kerelem_20140430
SFPHAT_2340_1_20140731_SIGNED - be/SFP-2340/2014
sfp_kerelem_03340_20150429_1430310494 - be/SFP-3340/2015/MKSZ
sfpjovahagyohatarozat_1435760452 - be/SFP-03340/2015/MKSZ
sfpjovahagyohatarozat_1468833438 - be/SFP-04340/2016/MKSZ
Elfogadott TAO 201617 - be/SFPHPM01-04340/2016/MKSZ
Sfp kérelem - be/SFP-05340/2017/MKSZ
Sfp Jóváhagyó határozat 2017.06.12. - be/SFP-05340/2017/MKSZ
sfp_kerelem_06340_20180716_15317605_1531760545
sfpjovahagyohatarozat_1533893419
SFP jóváhagyó határozat - be/SFP-07340/2019/MKSZ - 2019.07.15.
SFP jóváhagyott - be/SFPHPM01-07340/2019/MKSZ - 2019-07-15
sfp_kerelem_08340_20200320_1584708476
sfp_jh_000_08340_2020_mksz_2020-04-06_1586180062_1586255552
be/SFPHPM01-09340/2021/MKSZ sfp kérelem 2021/2022
be/SFP-09340/2021/MKSZ, 2021/2022
be/SFPHP01-10340/2022/MKSZ- SFP kérelem 2022-2023
be/SFP-10340/2022/MKSZ - Jóváhagyó határozat 2022-2023
SFP kérelem_be/SFPHP01-11340/2023/MKSZ
Jóváhagyó határozat 2023-2024 be/SFP-11340/2023/MKSZ
Jóváhagyó határozat 2024-2025. - be/SFP-12340/2024/MKSZ
SFP kérelem 2024-2025. - be/SFPHP01-12340/2024/MKSZ

Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete

Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete


Elnök: Borgula Pálné

Elérhetősége: 30/414-7276;

e-mail: nedina.tarcsa@gmail.com

Székhely: 5622 Köröstarcsa Aradi u. 23.

Adószám: 19061278-1-04

Bejegyzés száma: Pk. 60037/1992/2

 

Bejegyzés száma: Pk. 60037/1992/2

Székhely: 5622. Köröstarcsa Aradi u. 23.

Telefon, e-mail: 66-480-689; korostarcsane@freemail.hu

Adószáma: 19061278-1-04

1987 őszén alakultunk meg a Békéscsabai Nagycsaládos Egyesület csoportjaként.
1992-ben önálló egyesületként jegyeztek be bennünket a cégbíróságon.


Nagy taglétszámmal és nagy lendülettel kezdtük meg a civil munkát. Az akkori alapító tagokból lett vezetőség nagyrésze még ma is aktívan tevékenykedik.


Első elnökünk Kolarovszki Zoltán pedagógus volt. Ő tartotta a kapcsolatot a NOE országos szervezetével, rendszeresen jártunk és ma is járunk Budapestre gyűlésekre.

Őt váltotta az elnöki poszton Fehér Lászlóné. Az Ő irányítása alatt kaptuk a legtöbb adományt és pénzügyi támogatást. Még saját boltot is üzemeltettünk, akciós, olcsó termékekkel. Egy ideig a helyi vöröskereszt is az egyesület színeiben működött.

A következő elnökünk Bodocz Barnáné községi védőnő lett, aki szintén becsülettel és nagy szakértelemmel végezte feladatát.

1998-ban közhasznú szervezetté alakultunk, igyekeztünk minden pályázati lehetőséget kihasználni.

Pályázaton nyertük a számítógépet, melyet szintén pályázati pénzből fejlesztünk, bővítünk.
2003-ban új elnököt választottunk Róbert Lászlóné személyében, aki azóta is betölti ezt a tisztséget.

Egyesületünk rendes tagja lehet minden olyan család, aki köröstarcsai vagy mezőberényi lakos és három vagy annál több gyermeke van. Mezőberényben nem működik egyesület, ezért tartoznak hozzánk. Pártoló tagjaink is vannak, akiknek nincs három gyermekük, de elfogadják a céljainkat, közénk tartozónak vallják magukat és munkájukkal segítik az egyesületet, vagy rászorulnak a mi segítségünkre.

Jelenleg 115 tagcsaládunk van ez 536 személy összesen, ami kb. 206 felnőttet és 330 gyermeket jelent. Mivel egyesületünk 20 éves az alapító tagok gyerekei már nagykorúak, de a családban csak gyereknek számítanak. Pozitív tendencia, hogy az új belépő családok egyre fiatalabbak és kicsi gyermekeket nevelnek. Vannak tagjaink a helyi cigány kisebbségből is, akik jól beilleszkedtek közénk.

Egyesületünk céljai közé tartozik, hogy segítse a rászoruló családokat. Élelmiszer adományokat szoktunk osztani, melyet az élelmiszerbanktól és karitatív szervezetektől kapunk.

A NCA. Működési pályázatán nyert forrásból fizetjük a tagdíjat az érdekképviseleti szervünknek és abból vásároltunk már nyomtatót, digitális kamerát és fényképezőgépet.
Az iskolakönyvtárral közösen pályáztunk könyvekre és két és alatt 600 ezer forint értékű könyvvel gazdagítottuk a könyvtár könyvállományát.


Vannak állandó rendezvényeink, anyáknapja, gyermeknap és karácsony, melyeket színvonalas összejövetelekkel szoktunk megünnepelni. Résztveszünk a régiós és országos programokon is. A 20 év alatt szinte az egész országot bejártuk, sok buszkirándulást és különvonatos kirándulást szervezünk. Már külföldre is eljutottunk az egyesülettel, Görögországban jártunk.

Szívesen kivesszük részünket a községi rendezvényeken is a feladatokból.

Várjuk olyan családok jelentkezését, akik szeretnének egy olyan közösséghez tartozni, ahol a legnagyobb érték a gyermek.


Polgárőr Egyesület Köröstarcsa

Polgárőr Egyesület Köröstarcsa


Elnök: Gyaraki Imre

Elérhetősége: 06/30/895-97-43

e-mail: gyarakiteto@fremail.hu

Székhely:5622 Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.

Adószám:18386389-1-04

Polgárőr Egyesület tisztségviselői

Elnökhelyettes: Nagy Tibor 30/382-8621

Titkár: Pengő Zsuzsanna 06/30/203-00-15

Felügyelőbizottság elnöke: Szabó Ildikó 06/30/681-32-93

Elérhető tagok:

Fazekas István 30/625-51-04

Puskás Sándor 30/566-62-62

Tóth János 30/627-37-56

 


Köröstarcsáért Barátok Egyesülete

Köröstarcsáért Barátok Egyesülete


Képviselője: Végh Judit

Levelezési cím: 5622 Köröstarcsa Kossuth u. 18-20.

e-mail: juditvegh@freemail.hu

Mobil: 06/30/555-9368

Adószám: 18378076-1-04


Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Köröstarcsai Helyi Szervezete

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete

Köröstarcsai Helyi Szervezete

 

Helyi szervezetvezető: Nagy Gabriella

Elérhetősége: 06-30/426-27-23 hétköznap nap 8-16 óráig

Adószám: 19052500-1-04

Főbb tevékenységünk a mozgásukban korlátozott személyek esélyegyenlőségének elősegítésére, lelki segítségnyújtás, tanácsadás. Információnyújtást végzünk a támogatási feltételekről, lehetőségekről.

A különböző támogatási lehetőségekhez nyomtatványok rendelkezésünkre álnak, a tagok számára fogadóórán az irodában megtalálhatóak.

Fogadóóráinkat minden második hét szerdán 9-11 óráig tartjuk a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtárban.

 


  Következő