Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Tájékoztatás Köröstarcsa Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek a Félhalmi holtág fejlesztése miatt szükséges, tervezett módosításáról

.

 

Tájékoztatás Köröstarcsa Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
a Félhalmi holtág fejlesztése miatt szükséges, tervezett módosításáról


Köröstarcsa Község Önkormányzata 98/2023. (VIII. 23.) számú határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a Félhalmi holtág fejlesztésének lehetővé tétele érdekében.


A fejlesztés célja a Félhalmi holtág területén a vízvisszatartás elősegítésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, a vízháztartás javítása, ami egyaránt előnyös társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból, továbbá javítja a holtág környékén elhelyezkedő területek klimatikus állapotát is. A fejlesztés a „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem című KEHOP-1.3.0-15-2021-00022 projekt” megnevezéssel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.


A beruházás megvalósításának helyszínei a Köröstarcsa község közigazgatási területén elhelyezkedő 0211, 0215, 0304, 0302, 0303, helyrajzi számú külterületi ingatlanok. A hatályos településrendezési eszközökben ezek közül a 0215, a 0304, a 0302 és a 0303, helyrajzi számú ingatlanok nem tartoznak vízgazdálkodási terület övezetbe, illetve nem a megfelelő vízgazdálkodási terület övezetbe tartoznak, ezért ezek besorolását módosítani kell a településrendezési eszközökben annak érdekében, hogy a beruházás megkapja a kivitelezéshez szükséges engedélyeket és így megvalósulhasson.


A településrendezési eszközök tervezett módosítását itt tekintheti meg.


A településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezésea veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ára tekintettel – az alábbiak szerint történik:


A partnerek – azaz a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, köröstarcsai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá köröstarcsai székhellyel bejegyzett civil szervezetek – e hirdetmény közzétételétől számított 10 napon belül, azaz 2023. október 7-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket


-         elektronikus úton az onkormanyzat@korostarcsa.hu e-mailcímre küldött levélben,

-         írásban postai úton az önkormányzat címére küldött levélben.


Köröstarcsa, 2023. szeptember 27.Kapcsolódó dokumentumok:
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem - FÉLHALMI-HOLTÁG FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 2023 - EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS