Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása érdekében

.


 


.

Projekt címe: "Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása érdekében"

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008

Főkedvezményezett: Köröstarcsa Község Önkormányzata

Projekt összköltsége: 90 086 000 Ft

Támogatás összege: 90 086 000 Ft (100%)

 

 

Projekt leírása:

 

A projekt átfogó célja volt Köröstarcsa település belterülete belvízbiztonságának fokozása, a belvízelvezető rendszer rekonstrukciója által.

 

Megvalósult fejlesztések:

  • Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése keretein belül a Szabadkai utcában elválasztott rendszerű csatorna építése, I. és II. számú vezérárok építése a meglévő, de feliszapolódott, Rákóczi utcai záportározóban.
  • A belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó Paprévzugi holtág kotrása.
  • A csapadékcsatorna hálózat építése során közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat helyreállítása.
  • Védtöltést keresztező – nem zárható - műtárgyba tiltó építése, a Paprévzugi  szivattyútelep nyomócsövének és nyomócső tiltójának rekonstrukciója.
  • Mobil szivattyúk beszerzése.

 

A Paprévzugi holtág medrének kotrása hozzájárult a víztározásra rendelkezésre álló kapacitás növeléséhez, ami miatt  esetenként  szükségtelenné válhat a holtágat ürítő szivattyútelep üzemeltetése. Bár a holtág elsődleges funkciója a belvíz elvezetés és tározás, ezen túl lehetőséget biztosít öntözésre, valamint horgászatra is.

A projekt megvalósulásával az eddig felújítással nem érintett területek egy további részének belvízproblémáit orvosoltuk, valamint biztosítottuk a település belterületi részének több mint a felére lehulló csapadék biztonságos és gyors elvezetését.

A megvédett területen található a település lakásállományának a fele, illetve több önkormányzati intézmény is (pl.: iskola, óvoda és bölcsőde, művelődési ház és könyvtár)

 

A projekt sikeres megvalósításával a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható települési környezet került kialakításra.

 

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008 azonosító számú pályázatot Köröstarcsa Község Önkormányzata a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal közösen, konzorciumi formában valósította meg, mely projekt 100 %-os, vissza nem térítendő EU-s forrásból, összesen 90,09 millió Ft támogatásban részesült.

 

Az Európai Uniós projekt befejezésének időpontja: 2021. január 15.