Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:
 
.


 

.


 

.


 

.

 

.

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2024. április

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2024. február

.


 

.

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2023. november

.

Rendőrségi tájékoztató az őszi-téli átállásról!

 

A rossz látási viszonyok között bekövetkezett balesetek száma az őszi és téli időszakban négyszer, ötször több az év más időszakához képest.

Az őszi-téli időszakban nagyobb gondot kell fordítani a járművek műszaki állapotára, a jármű biztonsági berendezéseinek üzemképességére, használhatóságára.

Át kell vizsgálni a járművek fékberendezéseit, a gumiabroncsok állapotát, a világító és jelzőberendezések, ablaktörlő, ablakmosó, az utastér fűtő-és páramentesítő berendezések üzemképességét.

Célszerű időben beszerezni az olyan kiegészítő eszközöket, melyek a téli közlekedés elősegítésére, a biztonság további növelésére szolgálnak.

Fontos útitárs lehet a hólánc, a jégoldó, a jégkaparó, a lapát, a homok és a seprű is.

Ne feledkezzünk meg a jármű világítóberendezéseinek időben való felkapcsolásáról, a világító-és jelzőberendezések láthatóvá tételéről.

A legfontosabb, hogy felkészültek legyünk, és váratlan eseménynél se essünk pánikba!

 

Ön hova tartozik?

 

Agresszív vezető:

- Veszélyeztet, fékezésre késztet.

- Jogtalanul előnyhöz jutva próbál előrébb jutni. -

- Az indulat vezérli

- Kockáztat, felelőtlen.

- A közlekedő partnerekkel nem törődik, cselekedete ingerülté teszi.

 

Defenzív vezető:

- Szabálytisztelő, alkalmazkodó.

- Nyugodt, kiszámítható, előrelátó.

- Feszültségét nem a közlekedésben vezeti le.

- A biztonságra törekszik.

- Partner a vezetésben.

 

A közlekedők védelmében:

Szamtalan tragédia figyelmeztet: nincs helye a közlekedésben az agresszív, indulatos magatartásnak.

Az indulat a közlekedésben is rossz tanácsadó.

A közlekedésben sokszor tizedmásodperc alatt kell döntenünk saját és mások biztonságáról.

A biztonságos közlekedést csak együtt teremthetjük meg.

Legyen egy másik fék is a kocsiban: fék, amivel az indulatainkat fékezzük le!

.

 

Tájékoztatás Köröstarcsa Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek
a Félhalmi holtág fejlesztése miatt szükséges, tervezett módosításáról


Köröstarcsa Község Önkormányzata 98/2023. (VIII. 23.) számú határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit a Félhalmi holtág fejlesztésének lehetővé tétele érdekében.


A fejlesztés célja a Félhalmi holtág területén a vízvisszatartás elősegítésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, a vízháztartás javítása, ami egyaránt előnyös társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból, továbbá javítja a holtág környékén elhelyezkedő területek klimatikus állapotát is. A fejlesztés a „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem című KEHOP-1.3.0-15-2021-00022 projekt” megnevezéssel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.


A beruházás megvalósításának helyszínei a Köröstarcsa község közigazgatási területén elhelyezkedő 0211, 0215, 0304, 0302, 0303, helyrajzi számú külterületi ingatlanok. A hatályos településrendezési eszközökben ezek közül a 0215, a 0304, a 0302 és a 0303, helyrajzi számú ingatlanok nem tartoznak vízgazdálkodási terület övezetbe, illetve nem a megfelelő vízgazdálkodási terület övezetbe tartoznak, ezért ezek besorolását módosítani kell a településrendezési eszközökben annak érdekében, hogy a beruházás megkapja a kivitelezéshez szükséges engedélyeket és így megvalósulhasson.


A településrendezési eszközök tervezett módosítását itt tekintheti meg.


A településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezésea veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ára tekintettel – az alábbiak szerint történik:


A partnerek – azaz a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, köröstarcsai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, továbbá köröstarcsai székhellyel bejegyzett civil szervezetek – e hirdetmény közzétételétől számított 10 napon belül, azaz 2023. október 7-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket


-         elektronikus úton az onkormanyzat@korostarcsa.hu e-mailcímre küldött levélben,

-         írásban postai úton az önkormányzat címére küldött levélben.


Köröstarcsa, 2023. szeptember 27.

Tájékoztatjuk, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdés alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. Mind az időpont meghatározását, mind a kérelmek tartalmi elemeit felsőbb jogszabályok határozzák meg. Az önkormányzat erre vonatkozóan nem rendelkezik hatáskörrel, az ügyintézés, az eljárás lefolytatása tartozik csak a települési jegyzőhöz. A kérelmek letölthetők a cikk alatt vagy átvehetők személyesen a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatalban.