Vissza a főoldalra
Felhasználónév:
Jelszó:
 


.

Ivóvízhálózat-mosatás Köröstarcsán
.

A mosatás időpontja.
.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a szolgáltatási területén hálózat-mosatási munkálatokat végez. Köröstarcsán 2015. október 12-től 15-éig dolgoznak a szakemberek.

Mit tapasztalhatnak a felhasználók?

A mosatás ideje alatt nyomáscsökkenést tapasztalhatnak, illetve a nappali időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak a köröstarcsai fogyasztók. A mosatást követően az adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs más teendő, mint néhány percen át folyatni a csapokat, amíg kitisztul a hálózat.

Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.

Köszönjük a megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy tisztább víz folyjék a csapból.
.

Az Ön víziközmű-szolgáltatója, az ALFÖLDVÍZ Zrt.

.

Ellátandó lakosságszám: 1215
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, a 96/2003 (VII. 15.) Korm. rendeletben és a 4/2000 (V.25.) EÜM rendeletben előírt feltételek megléte,
- MOK tagság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok
- a háziorvosi feladat ellátására vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként vagy vállalkozóként kívánja ellátni
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához
- pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.11.20
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.11.26
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázat Köröstarcsa Község Önkormányzata címére (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.) történő megküldésével, vagy személyesen az Önkormányzat Hivatalában 1 példányban zárt borítékban.
Kérjük a borítékon feltüntetni: "háziorvosi pályázat".
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.12.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Köröstarcsa település II. számú háziorvosi körzetében területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi feladatok ellátása. Tartósan betöltetlen praxis (2013. 01. 01-től)
Szolgálati lakás biztosított.
A nyertes pályázóval Köröstarcsa Község Önkormányzata határozatlan idejű feladat ellátási szerződést köt.
További részletes információ kérhető Lipcsei Zoltán polgármestertől a 66/480-222-es telefonszámon.

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2015. szeptember

.

.

.

.

2015. szeptember 26. szombattól újra megnyílik az építési hulladék lerakó telep.

Nyitva tartása: kedd-csütörtök-szombat: 9.00-12.00

A telepen az alábbi hulladékok átvételére kapott engedélyt az önkormányzat:
-beton
-tégla
-cserép és kerámia
-bitumen keverék, amely nem tartalmaz kátrányt, vagy szénkátrányt
-föld és kövek
-kotrási meddő
-kevert építési, bontási hulladék
Fenti anyagok veszélyes hulladékot semmilyen mértékben nem tartalmazhatnak.
MÁS HULLADÉK – ÍGY ZÖLDHULLADÉK - LERAKÁSA TILOS!

A hulladékot lerakás előtt a TÜZÉP telepen (Köröstarcsa, Kossuth u. 40.) le kell méretni. (Előtte az üres szállítójárművet is, ez a mérés díjában benne van) 
A mérés díja mérésenként 800,-Ft, a mázsajegyet a lerakáskor át kell adni.

A telepre kizárólag a köröstarcsai lakosok rakhatnak le hulladékot, számukra a lerakás díjtalan.

Polgármesteri Hivatal

.

Felhívás a lakossághoz veszettség elleni
védekezésről

 

Köröstarcsa település teljes közigazgatási területére
2015 október 03. – 2015. október 24-ig
"Rókák veszettség elleni immunizálása miatt"
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el
a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatal járási főállatorvosa

 

Az ebzárlat ideje alatt:

Külterületi tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.

A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A Települési Önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.

 

Kérjük, hogy:

- Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez! Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz!

- Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa távol a csalétektől!

- Gyermekeit is figyelmeztesse a fentiekre!

.

 

Amennyiben rendkívüli esemény történik (vétlen, vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával) a Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve illetékes területi egységének haladéktalanul be kell jelenteni!

 


Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül Haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

 

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a területileg illetékes hatósági állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot!

 

a Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
kerületi főállatorvosa

 

 

. .

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

 

.

INDUL AZ NB/II-ES KÉZILABDA BAJNOKSÁG

Mérkőzéseinket mindig szombaton játszák csapataink. A juniorok 16 órai kezdettel, a felnőttek 18 órai kezdettel Mezőberényben a Molnár Miklós Sportcsarnokban. Ezek szerint a 2015. évi őszi program a következő:
.
Szeptember 19. Kunszentmárton -  Köröstarcsa
Szeptember 26. Köröstarcsa   -   Budapest XVI. ker.
Október 4. Újkígyós       -   Köröstarcsa
Október 10. Köröstarcsa   -   Kiskunfélegyháza
Október 17. Békéscsaba    -   Köröstarcsa
Október 24. Kiskunhalas   -   Köröstarcsa
Október 31. Köröstarcsa   -   Karcag
November 14. Kiskőrös       -    Köröstarcsa
November 21. Köröstarcsa   -   Hajdúszoboszló
November 28. Mezőtúr         -   Köröstarcsa
December 5. Köröstarcsa   -    Makó
.
Mérkőzéseinkre tisztelettel hívjuk, és várjuk a sportszerető közönséget. Kérjük, buzdítsák sportszerűen csapatainkat a győzelmük érdekében.
HAJRÁ  TARCSA

.
Széplaki  Zoltán szakosztályvezető

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2015. július

.


.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen 1,5-2 hónapig ivóvíz hálózati csomópont átépítések folynak, az ivóvízminőség-javító program keretében. A kivitelezés során történhetnek vízkorlátozások, amelyekről a kivitelező előre értesíti a érintett ingatlanok lakóit.
.

Az esetlegesen előforduló rendkívüli vízhiányról, az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:
.

.

Nagy Imre (Alföldvíz Zrt. ) mobil:+36/30/488-14-54
.

Köröstarcsa Község Önkormányzata

.

Az elmúlt időszakban jelentős számban történtek megyénkben gázelosztó és csatlakozó vezetékek megsértésével, átvágásával kapcsolatos káresemények; jellemzően közterületi út- és közműépítési, javítási munkálatok során, illetve magánterület vonatkozásában tereprendezési, kertfenntartási munkák következtében.

 

Az előzőekben említett okokra visszavezethető káresemények megelőzése érdekében a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kéri a lakosokat, hogy az ingatlanokon végzett épület-felújítási (különösen épületszigetelési, karbantartási munkák) és kertfenntartási tevékenységek során vegyék figyelembe a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedését.

.

.

.

2. galéria
Magyar Hősök Emléknapja 2015.

.

gyermeknap
Gyermeknap 2015. május 31.

.

Április 24-e, Szent György Napja, a Magyar Rendőrség ünnepe. Ebből az alkalomból több Békés megyében szolgálatot teljesítő rendőr részesült elismerésben. A Köz Szolgálatáért elismerésben részesítették Szentpéteri János rendőr törzszászlóst, Köröstarcsa Község Körzeti Megbízottját. A díjat Lipcsei Zoltán polgármester adta át a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepi állománygyűlésén.

.

.

.

.

.

.


.

.

Tájékoztatás

A Központi Statisztikai Hivatal Köröstarcsa településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre munkaerő felmérés és lakossági utazási szokások témában 2015. márciustól decemberig.


Az összeírási munkát a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választották ki. A válaszadás önkéntes. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történik és az adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra.


Központi Statisztikai Hivatal


. .

Kedves Lakosok!
.
A Szabadkai út 4-5 sz. alatti
Állattartó telepen
25 Ft-/db áron friss tojás kapható.


NYÚL!
 2 kg alatti 900 Ft/db
Debreceni süldő nyulak kaphatók !


Nyitva:
Hétfőtől-péntekig:
9.00-11.00-ig
13.00-15.00-ig