Vissza a főoldalra
Felhasználónév:
Jelszó:
 


.

Gazdálkodók figyelem!


Elkezdődött a 2014 évi egységes kérelem és területalapú támogatás igénylése!
.
2014.04.22-24-ig (húsvét után kedd, szerda csütörtök) van lehetőség Köröstarcsán
a falugazdász segítségét igénybe venni a kérelmek kitöltéséhez.

.
Helyszín: Köröstarcsa, Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár
5622 Köröstarcsa Kossuth u. 18-20. 9.00-15.30-ig.

.
A fenti három nap kivételével a falugazdász a vésztői falugazdászirodában
érhető el.

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérem a tisztelt gazdálkodókat, hogy előzetesen egyeztessenek időpontot a kérelem kitöltésére a 30/330-3454-es telefonszámon!
.
Tisztelette: Kovács Andor, falugazdász

.

 

Tavaszi kultúrális bemutató

. .

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

.

 

FELHÍVÁS
.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
.

2014. április 28-án (hétfőn)

április 29-én (kedden)

április 30-án (szerdán)

 8.00 órától 18.00 óráig
.

 

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor:

 

 •  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet  igazoló hatósági igazolványt
 •  a gyermek TAJ számát
 •  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító  (óvodai szakvélemény) igazolást kell bemutatni. 
 • A kötelező hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatban a beiratkozáskor kell a szülőknek nyilatkozni arról, hogy a hit vagy erkölcstan oktatást választják.
 • A diákigazolvány igényléséhez szükséges: adatlap az okmányirodától és 1.400.- Ft.

 

A diákigazolvány igényléséhez az iskolai beíratás előtt az okmányirodát kell felkeresni a gyermekkel. Az okmányirodában be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Az okmányirodai ügyintéző egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot ad, melyet kérünk a beiratkozáskor bemutatni. Az adatlapon lévő azonosító szám alapján a továbbiakban az iskola intézi a diákigazolvány igénylését.

.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ Békési Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
.

                                                            Tankerületi igazgató
.

Település:  Köröstarcsa

Beiratkozás helye:

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 6.
Illetékességi terület: Köröstarcsa község közigazgatási területe

.

.

Felhívás!

Ebzárlat és legeltetési tilalom

 

Köröstarcsa település teljes közigazgatási területén csalétekbe rejtett, veszettség elleni oltóanyagot helyeztek ki, amely a RÓKÁK szájon át történő védőoltását szolgálja, ezért Köröstarcsa település teljes közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a járási főállatorvos.

 

Az immunizálás időtartama:

2014. április 05. – 2014. április 19.

 

A járványügyi intézkedés hatálya alatt:

Külterületi tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.

A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

A Települési Önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.

 

Kérjük, hogy:

- Ne nyúljon a kihelyezett csalétekhez! Ha az oltóanyagot tartalmazó csalétekkel mégis érintkezésbe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz!

- Kutyáját ne engedje szabadon és tartsa távol a csalétektől!

- Gyermekeit is figyelmeztesse a fentiekre!

 

Amennyiben rendkívüli esemény történi (vétlen, vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával) a Békéscsabai Járási Hivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve illetékes területi egységének haladéktalanul be kell jelenteni!

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a területileg illetékes hatósági állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársaságot!

.

.

 

A vidéki régióknak, tanyás térségeknek megvannak a saját készítésű termékeik, élelmiszereik, melyek kitűnő minőségűek, és jórészt (ha nem is minden esetben hivatalosan, de) hungarikumnak tekinthetők.

 

 

 

E tanyai, vidéki termékeket, élelmiszereket igénylők, a vidéki ízeket kedvelők vannak számosan, és még többen vannak, akikben fel lehet kelteni az igényt. De ezen érdeklődőknek sok esetben nincsenek kapcsolataik a termelőkkel, gazdákkal. A tanyai, vidéki termék nehezen jut el a potenciális vásárlókig.

 

 

 

A "Tanyai termék-előállítás segítése" projekt (megnyert pályázat révén) ingyenesen segíti hozzá a tanyai, vidéki termelőket, gazdákat, hogy bemutassák – az erre specializált honlapon – önmagukat, termékeiket és ezáltal potenciális vásárlóik könnyebben eljuthassanak hozzájuk.

 

 

 

A honlap központi célja az alföldi tanyai termékek iránt érdeklődők és az azokat termelők/értékesítők egymásra találásának elősegítése, illetve információcseréjük támogatása. A minőségi termékek előállítását egy minősítő rendszer, minőségtanúsítás segítségével támogatjuk, mely fokozza a bizalmat a termelők és a vállalkozók között.

 

 

 

Az információcsere középpontjában tehát a pályázatból finanszírozott honlap áll, mely köré gyűjtjük a tanyai, vidéki terméket igénylő magánszemélyeket, szervezeteket (kereskedők, felvásárlók, menzák, stb.), illetve a termelőket, gazdákat. A honalapra várjuk tehát:

 

 • A tanyai, vidéki termékek után érdeklődőket;
 • Tanyai, vidéki termelőket, gazdákat;
 • Kereskedőket, akik tanyai, vidéki termékeket árusítanának szívesen;
 • Továbbá azokat a felvásárlókat, konyhák (menzákat), élelmezési szervezeteket, melyek tanyai, vidéki termékeket igényelnek tevékenységükhöz.

 

 

 

A honlap keretei között működő minőségtanúsítási rendszer révén, nyomon-követhetővé válik a potenciális vásárlok részére a tanyai termékek termelési folyamata, minősége, illetve a gazdák minősítése.

 

 

 

Minőségbiztosítási rendszer jelenléte a honlapon

 

 

 

 • A honlapon megtalálhatóak minőségbiztosítás alapját képező termelési, termék előállítási előírások.
 • A termelők, gazdák bemutatkozásai (fotók, leírás a gazdaságáról, saját magáról, segítőiről).
 • Termékismertetők (fotó, szöveg).
 • A tanúsítványt igénylő termelők, gazdák nyilatkozatai a minőségbiztosítási előírások elfogadása tekintetében.
 • A tanúsítványt igénylő termelők, gazdák termelési, előállítási folyamataikat dokumentálják (fotók és leírás).
 • Ötfokú értékelési lehetőség (a regisztrált látogatók számára) szavazat formájában a termékleírásoknál, termékenként.
 • A tanúsítvánnyal rendelkező termelőket, gazdákat minősítjük alapvetően értékelésük, tanúsítottként eltöltött időszakuk alapján.

 

 

 

Ahhoz, hogy a tanyai, vidéki termékek eljussanak az ezek iránt érdeklődőkhöz, a termelők, gazdák adatai (a pályázati projekt keretében ingyenesen), be kell, kerüljenek a honlap adatbázisába.

 

 

 

Mi szükséges ehhez:

 

 

 

 1. lépés: A tanyai, vidéki termelők, gazdák alapadatainak felvétele. Kérjük az érdeklődőket, töltsék ki és küldjék be az adatlapot.
 2. lépés: A bemutatkozások és termékismertetők elkészítése, beküldése.
 3. lépés: A tanúsítvány megszerzésének alapja a minőségbiztosítási előírások elfogadása, a termelés dokumentálása.

 

 

 

Várjuk kérdéseiket, jelentkezésüket a programra.

 

 

 

Békés, 2014. február 28.

 

 

 

.

 

Figyelem méhészek, méhészetek!

 

 

 

Tanyai termékfeltárást szeretnénk végezni, felmérni, hogy hol vannak működő méhészetek, és milyen termékeket állítanak elő nagyságától függetlenül, valamint, hogy hol akarják - ha segítséggel is – elkezdeni a méhészkedést. A termékfeltárást a települések segítségével, a tanyagondnokok, falugazdászok, valamint elektronikus, nyomtatott levél útján és személyesen akarjuk elvégezni, kérdőíves gazdaudvar szemlék segítségével. Az adatokat adatbázisban rögzítjük és rendezzük. Valamint ismertető füzetet is létrehoznánk a méhészetről, ami a méhészet tevékenységeinek rövid összefoglalása mellett tájékoztatna a méhész tanfolyamok helyeiről, méhész egyesületek elérhetőségeiről és honlapjairól.

 

 

 

Ahhoz, hogy a tanyai, vidéki méz termékek, méztermelők eljussanak az ezek iránt érdeklődőkhöz, a termelők, gazdák adatai (a pályázati projekt keretében ingyenesen), be kell, kerüljenek a honlap adatbázisába.

 

 

 

Mi szükséges ehhez:

 

 

 

 1. lépés: A tanyai, vidéki termelők, gazdák alapadatainak felvétele. Kérjük az érdeklődőket, töltsék ki és küldjék be az adatlapot.
 2. lépés: A bemutatkozások és termékismertetők elkészítése, beküldése.
 3. lépés: A tanúsítvány megszerzésének alapja a minőségbiztosítási előírások elfogadása, a termelés dokumentálása.

 

 

 

Várjuk kérdéseiket, jelentkezésüket a programra.

 

 

 

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2014. február

.

Március 15.-i ünnepség képei
.
Emlékfa ültetés a Béke téren 
Ünnepi köszöntőt mondott: Dr. Bácskay Tamás alpolgármester
Közreműködött: Fábián Ágnes
.
Ünnepi műsor Kossuth úti iskolánál
Ünnepi köszöntőt mondott: Smiri László polgármester
Ünnepi műsor: Az Arany Gusztáv Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsora
Felkészítő tanár: Rónainé Wagner Éva
Koszorúzás
.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület Fa- és fonott bútor kiállítása és a Községi Önkormányzat közfoglalkoztatási programja keretében készített, újra tanult népi kismesterség (szőnyegszövés) kiállítása a Szab Károly Művelődési Ház és Könyvtárban
A kiállítást megnyitotta: Lakatosné Kurucsó Anikó

Szabó Károly emléktábla koszorúzása

.

A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló törvény továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat részére felajánlják.

Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkező iratokat.

Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások elfogadására:
Diáksport Egyesület
19055723-1-04
Községi Sportegyesület
19977063-1-04
Alapítvány a 200 éves Református Templom felújításáért
18372111-1-04
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
19061278-1-04
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Köröstarcsai Csoportja
19052500-1-04
”Lehetőséget a tehetségnek”
(a köröstarcsai tanulókat támogató alapítvány)
18373394-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18378265-1-04
Polgárőr Egyesület Köröstarcsa
18386389-1-04
Köröstarcsai Összevont Óvodák „Ovisokért” Alapítvány
18382330-1-04
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
Idősek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
Mezőberényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-1-04
Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Kedvezményezett egyház:
Magyarországi Református Egyház
0066
Magyar Katolikus Egyház
0011
Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
Magyarországi Baptista Egyház
0286
 
Kiemelt költségvetési előirányzat:

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai
1823
A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája megtalálható a http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1  címen.

.

.

.

.

.

A fővárosi Athéné Szakközépiskola bővítette ingyenes OKJ-s képzéseinek kínálatát: ez év szeptemberétől immár harminchárom szak közül válogathatnak az érettségizett fiatalok. A Budapest egyik legfrekventáltabb helyén fekvő iskola nem csak fővárosiak körében népszerű, köszönhetően annak, hogy a vidéki településeken élő hallgatók számára ingyenes kollégiumi helyeket tudnak biztosítani.
.

Bővebb információ: www.atheneszki.hu

athene

 

.

kerekparos logo

Köröstarcsa idén elnyerte a
Kerékpárosbarát Település címet

.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

 

(Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.), 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelettel)
.

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgáltatási díj tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviselet véleményének kikérését követően a következőket rendeli el:  >>> tovább olvas

 

.


.


.

.

Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testület a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet

Köröstarcsa II. számú háziorvosi körzete háziorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
.

 


Az alapkő letételével (2006 július 14) megkezdődött a Népi Kulturális Ökocentrum illetve a hozzátartozó infrastruktúra megépítése Köröstarcsán.