Vissza a főoldalra
ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:
 


.

gyermeknap

.

Tisztelt Lakosok!

 

A Békés Megyei Önkormányzat új programsorozatot indított, minden hónapban, változó helyszíneken tart fogadóórát a megyei elnök és alelnökei. A kezdeményezés célja, hogy a településen élők személyesen mondhassák el gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket a megye vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk Békéscsabára, levelet írniuk vagy felvenniük a telefont. A személyes találkozó mindig közvetlenebb, a téma alapos kifejtésére alkalmat adó lehetőség, amivel érdemes élni. Ugyanakkor a polgármesterek, képviselők is eszmecserét folytathatnak a megyei elnökkel, alelnökökkel.
.

A köröstarcsai fogadóórára
2016. június 15-én 13:00 órakor
kerül sor a Polgármesteri Hivatalban.
.

Fogadóórát tart:
.
Zalai Mihály
Békés Megyei Önkormányzat elnöke

.

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2016. május

. .

Pályázati kiírás

 

Köröstarcsa Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján

pályázatot hirdet

közművelődési  szakember, művelődésszervező munkakör mellett

 

községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgató (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre - 5 évre -  szól 2016. július 1-től 2021. június 30-ig

3 hónap próbaidő kikötésével

 

A munkavégzés helye:

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Békés megye 5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 18-20.

 

 

.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Köröstarcsa Község Önkormányzata tulajdonát képező

 

Ligetaljai Horgásztó hasznosítására

 

(Köröstarcsa)

 

 

A pályázat egyfordulós, nyilvános. Pályázaton nem indulhat az, aki nincs a KOMA adatbázisban, illetve az önkormányzat felé tartozása van.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. augusztus 31.

 

. .

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

 

.

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2016. április

.

Tanyák villamos energiával történő ellátását

megalapozó felmérés - Tájékoztató

 

Tisztelt Lakosok!


A tanya - mint hagyományos gazdálkodási, települési és létforma - a magyar társadalmi, településszerkezeti- és gazdaságtörténeti örökség több évszázados múltra visszatekintő része. Sajátos társadalom-földrajzi, építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátosságai révén a tanyás településrendszer a magyar nemzeti örökség, ezzel együtt pedig az európai örökség részét képezi.

.

A tanyák igazodnak természetföldrajzi adottságainkhoz, az itt élő generációk nemzedékről nemzedékre adják át hazai termesztési-tenyésztési hagyományainkat, a gazdálkodásban megszerzett és felhalmozott tudásanyagot, őrzik tájfajtáinkat és őshonos állatfajtáinkat, ezzel a biodiverzitás gazdagságát, hozzájárulnak a magyar táj fenntartható használatához és a heterogén termelési kultúra fenntartásához.

.

A Kormány a B/38. számú, a tanyák és tanyás térségek megőrzéséről, fejlesztéséről szóló 49/2009. (V. 27.) OGY határozatban foglaltak 2011. és 2012. évi végrehajtásáról szóló jelentésben kiemelt célkitűzésként jelölte meg az összes magyarországi tanya 2020. évig villamos energiával történő ellátását.

.

A fenti célok megvalósítása érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békési Járási Hivatal koordinációjával, a települési önkormányzatok bevonásával felmérést készít a járásban fellelhető tanyákról, kérdőív formájában.
A jövőbeni kormányzati és térségi, helyi tanyafejlesztési programoknak, a tanyák és a tanyás települések átfogó fejlesztésének nélkülözhetetlen alapja a kutatást követően rendelkezésre álló adatbázis, ezért kérjük, segítő együttműködésével járuljon hozzá a felmérés eredményes megvalósításához.
.

Köszönettel:

Békés Megyei Kormányhivatal
Békési Járási Hivatala

 

.

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ

.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.
.
 

www.betegutegyesulet.hu

betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám: 70-884-5879,  70-389-4178

.

Köröstarcsa község körzeti megbízottja:
.

Szentpéteri János r. tzls. 
Tel:06/30/633-7233
.

Budai Sándor r. zls.
Tel:06/70/416-1431
.

Körzeti megbízott iroda címe:
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 10.
.

Fogadóóra időpontja:
Minden hónap első hétfői napján 10:00-11:00

.

községi karácsony képgaléria

.

.

2015. szeptember 26. szombattól újra megnyílik az építési hulladék lerakó telep.

Nyitva tartása: kedd-csütörtök-szombat: 9.00-12.00

A telepen az alábbi hulladékok átvételére kapott engedélyt az önkormányzat:
-beton
-tégla
-cserép és kerámia
-bitumen keverék, amely nem tartalmaz kátrányt, vagy szénkátrányt
-föld és kövek
-kotrási meddő
-kevert építési, bontási hulladék
Fenti anyagok veszélyes hulladékot semmilyen mértékben nem tartalmazhatnak.
MÁS HULLADÉK – ÍGY ZÖLDHULLADÉK - LERAKÁSA TILOS!

A hulladékot lerakás előtt a TÜZÉP telepen (Köröstarcsa, Kossuth u. 40.) le kell méretni. (Előtte az üres szállítójárművet is, ez a mérés díjában benne van) 
A mérés díja mérésenként 800,-Ft, a mázsajegyet a lerakáskor át kell adni.

A telepre kizárólag a köröstarcsai lakosok rakhatnak le hulladékot, számukra a lerakás díjtalan.

Polgármesteri Hivatal

.

Az elmúlt időszakban jelentős számban történtek megyénkben gázelosztó és csatlakozó vezetékek megsértésével, átvágásával kapcsolatos káresemények; jellemzően közterületi út- és közműépítési, javítási munkálatok során, illetve magánterület vonatkozásában tereprendezési, kertfenntartási munkák következtében.

 

Az előzőekben említett okokra visszavezethető káresemények megelőzése érdekében a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kéri a lakosokat, hogy az ingatlanokon végzett épület-felújítási (különösen épületszigetelési, karbantartási munkák) és kertfenntartási tevékenységek során vegyék figyelembe a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedését.

.

2. galéria
Magyar Hősök Emléknapja 2015.

.

gyermeknap
Gyermeknap 2015. május 31.

.

.

             2015. március 02. napját követően, minden héten, csak azon ügyfelek hulladékgyűjtő edénye kerül ürítésre, akik ilyen tartalmú szerződéssel rendelkeznek és a hulladékgyűjtő edényük azonosító matricával el van látva. Az azonosító nélküli edények minden páratlan hét szerdáján kerülnek ürítésre, mivel ezen ügyfelek heti 60 liter hulladék elszállítására szerződtek. Amennyiben a 60 literes edény ürítésre szerződött ügyfeleink módosítani kívánják szerződésüket heti 120 literre, úgy azt minden második héten, az előre meghirdetett ügyfélfogadási időben, a köröstarcsai Művelődési házban, ügyfélszolgálati kollégáinknál megtehetik.

Tisztelettel kérem tájékoztatásom elfogadását.

.

Tisztelettel:                           Bondár Lajos     
Békés-Manifest Kft.
ügyvezetője