Vissza a főoldalra
Felhasználónév:
Jelszó:
 


.

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2015. április

.

 

.

FELHÍVÁS

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2015. április 16. (csütörtök):  8.00 – 19.00 óra között

2015.  április 17. (péntek):  8.00 – 18.00 óra között

 

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek oktatási azonosító számát, és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadó által végzett iskolaérettségi vizsgálati szakvélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői vélemény) kell bemutatni.

Állandó bejelentett lakcím hiányában be kell mutatni a tartózkodási helyről az igazolást.

Ha rendelkezik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről, illetve halmozottan hátrányos helyzetről szóló jegyzői határozattal, kérjük, szintén hozza magával.

 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén a regisztrációs igazolást (határozatlan ideig szól), vagy tartózkodási kártyát (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártyát (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes) kell bemutatni.

 

  • A beiratkozáshoz szükséges nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről és
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására ( A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. Fejezet – A szülői felügyelet gyakorlására – előírásai az irányadók)
  • A kötelező hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatban a beiratkozáskor kell a szülőknek nyilatkozni arról, hogy a hit vagy erkölcstan oktatást választják.
  • A diákigazolvány igényléséhez szükséges: adatlap az okmányirodától és 1.400.- Ft.

 

A diákigazolvány igényléséhez az iskolai beíratás előtt az okmányirodát kell felkeresni a gyermekkel. Az okmányirodában be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Az okmányirodai ügyintéző egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot ad, melyet kérünk a beiratkozáskor bemutatni. Az adatlapon lévő azonosító szám alapján a továbbiakban az iskola intézi a diákigazolvány igénylését.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

                                                                                                                        Tankerületi igazgató

Település:  Köröstarcsa

 

Beiratkozás helye:

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola

5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 6.

Illetékességi terület: Köröstarcsa község közigazgatási területe

 

 

Török Imre Mihály igazgató
. .

 

. .

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

 

.

.


.

.

Tájékoztatás

A Központi Statisztikai Hivatal Köröstarcsa településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre munkaerő felmérés és lakossági utazási szokások témában 2015. márciustól decemberig.


Az összeírási munkát a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választották ki. A válaszadás önkéntes. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történik és az adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra.


Központi Statisztikai Hivatal


. .

Kedves Lakosok!
.
A Szabadkai út 4-5 sz. alatti
Állattartó telepen
30.-/db áron friss tojás kapható.


HÚSVÉTI NYÚL AKCIÓ !
900 Ft/db áron
Debreceni süldő nyulak kaphatók !


Nyitva:
Hétfőtől-péntekig:
9.00-11.00-ig
13.00-15.00-ig

 

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2015. február

.

             2015. március 02. napját követően, minden héten, csak azon ügyfelek hulladékgyűjtő edénye kerül ürítésre, akik ilyen tartalmú szerződéssel rendelkeznek és a hulladékgyűjtő edényük azonosító matricával el van látva. Az azonosító nélküli edények minden páratlan hét szerdáján kerülnek ürítésre, mivel ezen ügyfelek heti 60 liter hulladék elszállítására szerződtek. Amennyiben a 60 literes edény ürítésre szerződött ügyfeleink módosítani kívánják szerződésüket heti 120 literre, úgy azt minden második héten, az előre meghirdetett ügyfélfogadási időben, a köröstarcsai Művelődési házban, ügyfélszolgálati kollégáinknál megtehetik.

Tisztelettel kérem tájékoztatásom elfogadását.

.

Tisztelettel:                           Bondár Lajos     
Békés-Manifest Kft.
ügyvezetője    

.

A fakivágási engedélyt a mellékelt dokumentum benyújtásával kérelmezheti. 

Illetékbélyeg köteles, melynek díja 3.000.-Ft

.

fényképalbum


Önkormányzati nyilvántartási szám, Kereskedő, vállalkozás neve, Cím, Székhely, Statisztikai szám, Megnevezés, Cím, Nyitva tartás, Üzletköri és TEÁOR szám.

.

A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló törvény továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat részére felajánlják.

Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkező iratokat.

Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások elfogadására:
Diáksport Egyesület
19055723-1-04
Községi Sportegyesület
19977063-1-04
Alapítvány a 200 éves Református Templom felújításáért
18372111-1-04
Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
19061278-1-04
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Köröstarcsai Csoportja
19052500-1-04
”Lehetőséget a tehetségnek”
(a köröstarcsai tanulókat támogató alapítvány)
18373394-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
18378265-1-04
Polgárőr Egyesület Köröstarcsa
18386389-1-04
Köröstarcsai Összevont Óvodák „Ovisokért” Alapítvány
18382330-1-04
Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
Idősek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
Mezőberényi Lovasbarátok Egyesülete
18385618-1-04
Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
További szervezet:
Nyeregben Alapítvány
18391950-1-04
Kedvezményezett egyház:
Magyarországi Református Egyház
0066
Magyar Katolikus Egyház
0011
Magyarországi Evangélikus Egyház
0035
Magyarországi Baptista Egyház
0286
 
Kiemelt költségvetési előirányzat:

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai
1823
A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája megtalálható a http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1 címen.

Köröstarcsa Község Önkormányzata és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti együttműködés 2014. március 24-én kezdődött. A projekt ünnepélyes megnyitója 2014. május 9-én, Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen volt. A megnyitón Prof. Dr. Patyi András, az Egyetem rektora oklevelet adott át a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatának tagjai részére, köztük településünknek. A megnyitón sor került a projekt részletes bemutatására, a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatának kialakításáról és működéséről való tájékoztatásra, valamint kitértek arra a kérdésre, hogy mit is nyújt a HKA a települések részére.

>>> További információkat a címre kattintva olvashat! 

.

FELHÍVÁS!

Az EDF DÉMÁSZ Zrt.
tájékoztatja a lakosságot,
hogy közvilágítási hibabejelentés
a nap 24 órájában az alábbi
elérhetőségeken történhet:

06 40/822 000/4-es menüpont
(közvilágítási hibabejelentés)
kozvilagitashiba@edf.hu

 

.

Mikulás

.

 

.

október 23-i ünnepség képgaléria Ünnepi Képviselő-testületi ülés - Községi kitüntetések adományozása - Köröstarcsa Község Díszpolgára címet kapott S. Nagy István dalszövegíró - Köröstarcsa Községért címet Szabó Károlyné nyugalmazott vezető főtanácsos- Köröstarcsa Szolgálatáért címet kapott Szász Imréné háziorvosi asszisztens - Ünnepi megemlékezés - Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsora - Felkészítő tanár - Wagner Éva - Ünnepi köszöntőt mondott -Végh Judit önkormányzati képviselő

.

valasztasi eredmenyek lista