Vissza a főoldalra


Felhasználónév:
Jelszó:
 


.

.

..

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs és Betegsegítő Központ

.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.
.
 

www.betegutegyesulet.hu

betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám: 70-884-5879,  70-389-4178

.

.

Köröstarcsa község körzeti megbízottja:
.

Szentpéteri János r. tzls. 
Tel:06/30/633-7233
.

Budai Sándor r. zls.
Tel:06/70/416-1431
.

Körzeti megbízott iroda címe:
5622 Köröstarcsa, Kossuth u. 10.
.

Fogadóóra időpontja:
Minden hónap első hétfői napján 10:00-11:00

.

. A Hiradó régebbi évfolyamai a Letölthető anyagok között olvashatók.
.

Tarcsai Híradó 2015. december

. .

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

 

.

községi karácsony képgaléria

. .

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 145/2015.(XI.26.) határozatával – lakossági kezdeményezésre – a Hunyadi utca Arany János utca felőli egyirányúsításáról döntött úgy, hogy a Deák utcától a Hunyadi utcai zugig az utcában a forgalom továbbra is kétirányú marad.

A forgalmi rend változás életbelépésének időpontja:
2015. december 7.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét és a megváltozott forgalmi rend betartását.

 Lipcsei Zoltán polgármester

 

.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az év végi ünnepek időszakában fokozottan lehet számítani a községben megjelenő utazóbűnözőkre.

 

A trükkös tolvajok elsősorban idős személyeket keresnek fel, amely során valótlan állításokkal és indokokkal megtévesztik az ott lakókat, elterelik a tulajdonosok figyelmét, majd eltulajdonítják pénzeiket, vagy egyéb értékeiket. 

 

A besurranó tolvajok az ajtók záratlanságát kihasználva, vagy a zárt bejárati ajtó, vagy kapu álkulccsal történő kinyitását követően, a lakásba mennek, ahol gyors szemlélődés közben fel-kutatják a pénzt, vagy más értéket, melyeket a helyszínről eltulajdonítanak.   

A bűncselekmények megelőzése érdekében:

- ne hagyják, hogy kedvesen és udvariasan beszélő idegen személyek

  különböző jó hír közlésével becsapják!

- idegen személyt soha ne engedjenek a lakásba!

- tartsák zárva az utcai kaput és a lakás bejárati ajtaját!

- a kapukulcsot tartsák maguknál, ne a kapura akasszák!

- lehetőleg ne tartsanak a lakásban nagy mennyiségű pénzt!

- a lakókörnyezetben élők figyeljenek egymásra!

 

Utazó bűnözők jelenhetnek meg áruházakban, üzletekben, bevásárló helyeken és a piac területén is. Ezeken a helyeken a tolvajok kihasználják a vásárlásba feledkezett vevők figyelmetlenségét és tőlük pénztárcát, vagy más értéket lopnak el.

Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy bevásárlás során:

- ne hagyjanak pénztárcát, mobiltelefont a bevásárló kosárban!

- pénztárcáikat a zárt kézitáskában, vagy ruházatuk belső zsebeikben tartsák!  

- a már megvásárolt értékeket ne hagyják őrizetlenül!

- irataikat lehetőleg ruházatuk belső zsebében tartsák!

- a bankkártyával ne tárolják együtt a feljegyzett PIN kódot!

 

A bűnelkövetők egyik kedvelt módszere, hogy figyelik a gépkocsival a bevásárló helyre érkezőket, és feltöréssel, vagy nyitva hagyott ajtókon benyúlva eltulajdonítják a gépkocsiból az ott jól láthatóan elhelyezett pénztárcát, kézitáskát, telefont, iratokat, vagy más értéket.

Felhívjuk a gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy:

- parkoláskor a járműben ne hagyjanak jól látható helyen értéket!

- a gépkocsi ajtajait, csomagterét minden esetben zárják be!

- ne hagyják az indítókulcsot a gyújtáskapcsolóban!

 

Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron kívül tegyenek bejelentést a Mezőberényi Rendőrőrsre a 352-522-es telefonszámon, vagy a 112-es segélyhívó számon.

 

 

Tisztelt Köröstarcsaiak!

 

Az év végi ünnepekre tekintettel felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a polgári célú piro-technikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására. 

Petárdát, csak pirotechnikusi vizsgával rendelkező személy vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel !

„Kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) – a petárda kivételével – nagykorú személyek december 28-ától 31-éig engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, illetve egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatják és a használati utasításban meghatározottak szerint felhasználhatják.”

 

„Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) december 31-én 18.00 órától január 01-én 06.00 óráig engedély hiányában is felhasználható”.

 

„A fel nem használt hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott kis tűzijátékterméket a 30. § (2) bekezdésében meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül vissza-venni.”

 

A testi épség megóvása, valamint a balesetek elkerülése érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai terméket kíván felhasználni, csak fokozott óvatossággal, a termékeken látható felhasználási szabályok maradéktalan betartásával tegye!

 

Köröstarcsa minden lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, eredményekben gazdag Boldog Új Évet, és jó egészséget kívánunk !

 

 Jakusovszki Zoltán
r. alezredes,
őrsparancsnok

.

.

.

.

.

2015. szeptember 26. szombattól újra megnyílik az építési hulladék lerakó telep.

Nyitva tartása: kedd-csütörtök-szombat: 9.00-12.00

A telepen az alábbi hulladékok átvételére kapott engedélyt az önkormányzat:
-beton
-tégla
-cserép és kerámia
-bitumen keverék, amely nem tartalmaz kátrányt, vagy szénkátrányt
-föld és kövek
-kotrási meddő
-kevert építési, bontási hulladék
Fenti anyagok veszélyes hulladékot semmilyen mértékben nem tartalmazhatnak.
MÁS HULLADÉK – ÍGY ZÖLDHULLADÉK - LERAKÁSA TILOS!

A hulladékot lerakás előtt a TÜZÉP telepen (Köröstarcsa, Kossuth u. 40.) le kell méretni. (Előtte az üres szállítójárművet is, ez a mérés díjában benne van) 
A mérés díja mérésenként 800,-Ft, a mázsajegyet a lerakáskor át kell adni.

A telepre kizárólag a köröstarcsai lakosok rakhatnak le hulladékot, számukra a lerakás díjtalan.

Polgármesteri Hivatal

.

Az elmúlt időszakban jelentős számban történtek megyénkben gázelosztó és csatlakozó vezetékek megsértésével, átvágásával kapcsolatos káresemények; jellemzően közterületi út- és közműépítési, javítási munkálatok során, illetve magánterület vonatkozásában tereprendezési, kertfenntartási munkák következtében.

 

Az előzőekben említett okokra visszavezethető káresemények megelőzése érdekében a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kéri a lakosokat, hogy az ingatlanokon végzett épület-felújítási (különösen épületszigetelési, karbantartási munkák) és kertfenntartási tevékenységek során vegyék figyelembe a gázcsatlakozó és fogyasztói vezetékek elhelyezkedését.

.

2. galéria
Magyar Hősök Emléknapja 2015.

.

gyermeknap
Gyermeknap 2015. május 31.

.

Április 24-e, Szent György Napja, a Magyar Rendőrség ünnepe. Ebből az alkalomból több Békés megyében szolgálatot teljesítő rendőr részesült elismerésben. A Köz Szolgálatáért elismerésben részesítették Szentpéteri János rendőr törzszászlóst, Köröstarcsa Község Körzeti Megbízottját. A díjat Lipcsei Zoltán polgármester adta át a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepi állománygyűlésén.

.

.

.

.


.

.

Tájékoztatás

A Központi Statisztikai Hivatal Köröstarcsa településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre munkaerő felmérés és lakossági utazási szokások témában 2015. márciustól decemberig.


Az összeírási munkát a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választották ki. A válaszadás önkéntes. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történik és az adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra.


Központi Statisztikai Hivatal