Vissza a főoldalra


ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása érdekében

.


 


.


 

Projekt címe: "Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása érdekében"
Projekt azonosítószáma:
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00008
Főkedvezményezett:
 Köröstarcsa Község Önkormányzata
Projekt összköltsége:
 90 086 000 Ft
Támogatás összege:
 90 086 000 Ft (100%)

Projekt leírása:

 .

projekt célja:

A projekt átfogó célja Köröstarcsa település belterülete belvízbiztonságának fokozása, a belvízelvezető rendszer rekonstrukciója által.
.

Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése keretein belül a Szabadkai utcában elválasztott rendszerű csatorna építése, I. és II. számú vezérárok építése a meglévő, de feliszapolódott, Rákóczi utcai záportározóban.
.

A belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó Paprévzugi holtág kotrása.
.

A csapadékcsatorna hálózat építése közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat helyreállítása.
.

Védtöltést keresztező –nem zárható- műtárgyba tiltó építése,a Paprévzugi  szivattyútelep nyomócsövének és nyomócső tiltójának javítása. 
.

Mobil szivattyúk beszerzése.
.

A Paprévzugi holtág medrének kotrása hozzájárul a víztározásra rendelkezésre álló kapacitás növeléséhez, ami miatt  esetenként  szükségtelenné válhat a holtágat ürítő szivattyútelep üzemeltetése. Bár a holtág elsődleges funkciója a belvíz elvezetés és tározás, ezen túl lehetőséget biztosít öntözésre, valamint horgászatra is.
.

A projekt megoldást nyújtana arra, hogy az eddig felújítással nem érintett területek egy további részének belvízproblémáit orvosoljuk, valamint biztosítanánk a település belterületi részének több mint a felére lehulló csapadék biztonságos és gyors elvezetését.
.

A megvédett területen található a település lakásállományának a fele, illetve több önkormányzati intézmény is (pl.: iskola, óvoda és bölcsőde, művelődési ház és könyvtár, …)
.

Előfordultak olyan súlyos belvizes események, melyekben a település nagyszámú, belvíz által megrongált lakóépülete részesült állami támogatásban.
.

 

Tervezett befejezés:         2019.09.30