Vissza a főoldalra


ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:Köröstarcsai Egészségház infrastrukturális fejlesztése

.


 


.

Projekt címe: "Köröstarcsai Egészségház infrastrukturális fejlesztése "
Projekt azonosítószáma:
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00044
Főkedvezményezett:
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Projekt összköltsége:
60.000.000 Ft
Támogatás összege:
60.000.000 Ft (100%)

Projekt leírása:

 

Önkormányzatunk projektjének átfogó célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása.
.

Specifikus cél: Köröstarcsa Egészségház infrastrukturális fejlesztése, megújuló energiaforrások használata, eszközbeszerzés, szolgálati lakás felújítása.
.

A több mint 30 éve épült Egészségházban működik a két háziorvosi-, egy fogorvosi praxis, védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás.
.

Az épület berendezési tárgyai az építés óta változatlanok, az épület hő vesztesége jelentős, az épület üzemeltetése gazdaságtalan, elektromos rendszere elavult és balesetveszélyes. Az alkalmazott orvosi műszerek egy része egy idős az épülettel, korszerűtlen, elhasználódott.
.

Az épületben a munka- és betegellátási körülmények rosszak, télen az alacsony hőmérséklet, nyáron a magas hőmérséklet nehezíti a betegellátást, mind a betegek, mind az Egészségház dolgozói számára.
.

A szolgálati lakás külső nyílászárói elavultak, tönkrementek, légzárásuk nem biztosított, az épület fő falainak hő vesztesége nagy. A lakószobák és egyéb helyiségek padlóburkolata tönkrement. A lakás jelen állapotában csak indokolatlanul magas rezsiköltségekkel tartható fent, ami megnehezíti hasznosítását.
.

Felújításával korszerű energiatakarékos, szolgálati lakást tudunk kialakítani
.

A fejlesztés által élhetőbb település alakul ki, mely hozzájárul a település lakónépességének megtartásához, ez a lakónépesség ellátható a jelenleg is működő és a jövőben is működtetni kívánt egészségügyi alapszolgáltatásokkal, mely a projekt keretében felújított rendelők és tanácsadó megtartását eredményezi.
.

 

A projektben az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg:

- orvosi rendelő épületének felújítása

- orvosi eszközök és egyéb berendezési tárgyak beszerzése

- orvosi szolgálati lakás felújítása
.

Tervezett befejezés: 2018.október 31.