Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A polgármesteri hivatal


A polgármesteri hivatal

 

(1)               A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. A polgármesteri hivatal jogi személy.

 

(2)               A polgármesteri hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet. Az önkormányzat költségvetése határozza meg a polgármesteri hivatal működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket.

 

(3)               A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti.

 

(4)               A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján meghatározza az egységes hivatal belső szervezeti tagozódását, munka-és ügyfélfogadásának rendjét, valamint a bértömeget.

 

(5)               A polgármester előterjesztését a jegyző javaslatának figyelembevételével teszi meg.

 

(6)               A polgármesteri hivatal hivatali munkarendje hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-14.00 óraig tart.

 

(7)               hatályon kívül helyezve

 

(8)               A jegyző döntése szerint belső szervezeti egységvezetők, valamint érdemi ügyintézők kiadmányozási jogot kaphatnak.

 

(9)               A képviselő-testület által létrehozott bizottságok döntései nem terjednek ki a polgármesteri hivatal szervezeti tagozódására, munkarendjére, valamint az ügyfélfogadás rendjére. A bizottságok nem vonhatják el és nem korlátozhatják a polgármester irányítási és a jegyző vezetői jogosítványait a hivatallal szemben.

 

(10)           A hivatal köteles ellátni a bizottságok működésével a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott feladatokat, különös tekintettel azokban az esetekben, amikor a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jár el a bizottság.

 

(11)           A települési képviselő a polgármesteri hivataltól a jegyző utján igényelheti a képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködését. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának az intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni.

 

(12)           A polgármesteri hivatal belső tagozódása:

   - pénzügyi és adócsoport,

   - igazgatási csoport.