Vissza a főoldalra


ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:Startmunka Mintaprogram

. .
Startmunka Mintaprogram
2011. szeptember 01-jétől a Belügyminisztérium vette át a közfoglalkoztatás irányítását. ettől az időponttól datálódik a Startmunka mintaprogramok elindulása. A Startmunka programok egyik eleme az úgynevezett Kistérségi Mintaprogramok. A mintaprogramok kiemelten támogatott tevékenységei a különböző mezőgazdasági tevékenységek, a belvíz elvezetési munkálatok elvégzése, a közút és mezőgazdasági úthálózatok karbantartása, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása.  >>>>

Startmunka Mintaprogram


2011. szeptember 01-jétől a Belügyminisztérium vette át a közfoglalkoztatás irányítását. ettől az időponttól datálódik a Startmunka mintaprogramok elindulása. A Startmunka programok egyik eleme az úgynevezett Kistérségi Mintaprogramok. A mintaprogramok kiemelten támogatott tevékenységei a különböző mezőgazdasági tevékenységek, a belvíz elvezetési munkálatok elvégzése, a közút és mezőgazdasági úthálózatok karbantartása, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása.
Elsőként a Békési és a Szarvasi kistérségekben indulhattak el ilyen új típusú Startmunka mintaprogramok. A Békési kistérségben a pályázott és támogatott programelemek, 2011. december 31-ig összesen 374 fő részére biztosítanak folyamatos munkalehetőséget, melyre 109,6 millió forintot nyertek el a pályázott települések.
Valamennyi mintaprogram közös ismérve, hogy értékteremtésük révén élhetőbbé és lakhatóbbá teszik a településeket, továbbá olyan állástalanoknak biztosítanak segély helyett megélhetést biztosító munkajövedelmet, akik jelenleg nem tudják munkaerejüket és szaktudásukat az elsődleges munkaerőpiacon értékesíteni. Az is nagyon fontos eleme az új típusú közfoglalkoztatási mintaprogramoknak, hogy a foglalkoztatás 8 órában történik és a támogatás a közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő járulékok teljes mértékének megtérítésén túl, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó valamennyi közvetlen költség finanszírozását is tartalmazza.
Köröstarcsán 16 fő érdekelt ebben a programban. Az ő foglalkoztatásuk belvízelvezető árkok karbantartásában és a téli közmunka programban valósul meg.
2011 évben a Startmunka mintaprogram keretein belül Köröstarcsán 2 mintaprogram indult be a belvíz program ill. a téli közfoglalkoztatás 8-8 fő bevonásával.
A belvíz program mintegy 20-30 km árokrendszeren biztosítja a biztonságos vízelvezetést, ami által csökkenne a településen a belvízveszély.
A téli közmunka program során a tüzelőanyagot a 8 fő állítja elő, oly módon, hogy az önkormányzati tulajdonú külterületi utak, árkok és földterületek mentén található jövéseket, gyalogakácokat, azok nyakazása során kikerülő növényi részeket összeaprítják, szárítják és a fűtési időszakban a helyszínen telepített kazánban eltüzelik.
2012 évben beindul Köröstarcsán az úgynevezett kazánprogram, mely keretén belül az Egészségház jelenlegi gáz fűtését kívánjuk a lehető legnagyobb mértékben kiváltani alternatív fűtési technológiára.
A hozzá szükséges tüzelő anyagot részben a 2011 évi téli közmunka, részben a 2012-ben induló belvízprogram illetve a téli közfoglalkoztatás biztosítja. E három projekt megvalósítása során összegyűjtött alapanyagokat három kistérségi település által közösen beszerzendő faapríték készítő géppel dolgozzuk fel a telepítendő kazánnak megfelelő tüzelőanyaggá.