Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében, II. ütem

.

Belvíz II.

 


.

Projekt címe: "Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvíz-biztonságának fokozása érdekében, II. ütem"
Projekt azonosítószáma: 
TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00028
Főkedvezményezett:
 Köröstarcsa Község Önkormányzata
Projekt összköltsége:
 148 768 000 Ft
Támogatás összege:
 148768 000 Ft (100%)

Projekt leírása:

 

A  projekt célja:

A projekt célja: A projekt átfogó célja Köröstarcsa település belterülete belvízbiztonságának fokozása, a belvízelvezető rendszer rekonstrukciója által.

Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása keretein belül a József Attila – Tavasz – Kettősmalom – Berényi – Epreskert utcai és a Róna utcai belvízelvezető csatornák felújítása kerül elvégzésre.

Az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció keretén belül szemléletformáló tevékenységek, akciók szervezése, lebonyolítása (általános iskolás korú gyermekek részére nyári program szervezése; 1000 db tájékoztató, szemléletformáló kiadvány készítése, és eljuttatás a lakosság részére, esővízgyűjtő edényzet beszerzése önkormányzati intézményekhez-jó gyakorlat bemutatása céljából).

A fejlesztéssel érintett területen, a kulturált, tiszta környezet fenntartását támogató akciót szervezünk. Az akció keretében elhagyott szemétgyűjtést, közterület gondozást, virágültetést hajtunk végre, ezzel hozzájárulva a lakosság körében a környezettudatos életszemlélet terjesztésének erősödéséhez.

A csapadékcsatorna hálózat építése közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat helyreállítása keretén belül a Kettősmalom utca burkolatának eredetivel azonos, burkolattal történő helyreállítása.

Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója keretein belül, a felújítandó csatornákat keresztező közművek átépítése.

Köröstarcsán a sajátos természetföldrajzi és település-szerkezeti adottságok, valamint a szélsőséges csapadékviszonyok miatt jelentős károkat okozott korábban a belvíz. Elsősorban a tavaszi hóolvadások idején a még fagyott talajra lehulló, nagymennyiségű folyékony csapadék okozott és okoz napjainkban is jelentős gondokat a településen. A belvízveszélyes időszak azonban nem csak a tavaszi hónapokra eshet, hiszen már augusztus hónapban is volt olyan időszak, amikor a rövid idő alatt leesett nagy mennyiségű csapadék okozott komoly problémát a településen. A sík talajviszonyokból fakadóan a vizek levezetése a területről csak lassan lehetséges, ami egyben azt is jelenti, hogy a teljes belterület egyformán veszélyeztetett a belvíz által. Az elmúlt évtizedek belvizes káreseményei rákényszerítették önkormányzatunkat a belvízrendszer felülvizsgálatára. A jelen projekt megoldást nyújtana arra, hogy az eddig felújítással nem érintett területek egy további részének belvízproblémáit orvosoljuk, valamint biztosítanánk a település belterületi részének több mint a harmadára lehulló csapadék biztonságos és gyors elvezetését. A megvédett területen található a település lakásállományának többmint harmada, illetve több önkormányzati intézmény is (pl.: iskola, egészségház, konyha, tájház és ökocentrum).

Előfordultak olyan súlyos belvizes események, melyekben a település nagyszámú, belvíz által megrongált lakóépülete részesült állami támogatásban.

 

Tervezett befejezés:         2021.10.31.

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Belvízelvezető rendszer rekonstrukciója Köröstarcsa belvízbiztonságának fokozása érdekében, II. ütem