Vissza a főoldalra
ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A bizottság feladatai

A Humán és Ügyrendi Bizottság feladatai

HUMÁN ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

A bizottság feladatai:

A polgármesteri hivatal által előkészített és kidolgozott anyagok birtokában előkészíti a képviselő-testület döntéseit, ellenőrzi, illetve egyes kérdéseknél figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását.

A testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket döntésre a bizottság nyújt be, továbbá azokat az előterjesztéseket, amelyek bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.

A bizottság végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a testület esetenként megbízza.

 

Szociális és egészségügy területén:

A bizottság figyelemmel kíséri a lakosság egészségügyi, szociális ellátását.

Javasol, véleményez szociális ügyekben.

Szociális és egészségügyi ágazathoz tartozó területeken ellenőrzéseket végezhet, közreműködik a szociális tevékenység összefogásában, és irányításában, elősegíti a feltételek megteremtését.

Közreműködik a szociális és egészségügyi gondoskodás fejlesztésében, véleményezi az e körbe tartozó előterjesztéseket, elősegíti a hozott határozatok végrehajtását.

A bizottság hatósági jogkört gyakorolva dönt a képviselő-testület által ráruházott hatáskörökben, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján.

A bizottság döntési jogkörébe tartozó ügyek felsorolását e szabályzat melléklete tartalmazza.

A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az Önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális és egészségügyi alapellátás színvonalának fejlesztésére.

Elbírálja a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat.

Véleményezi az Arany János Tehetséggondozó Programba történő delegálást.

 

Művelődés és sport területén:

Javasol, véleményez közművelődési és oktatási ügyekben.

Az ágazathoz tartozó területen ellenőrzéseket végezhet közreműködik a közművelődési és sport tevékenység összefogásában és irányításában, elősegítik a feltételek megteremtését.

Közreműködik az oktatási és a közművelődés fejlesztésében, véleményezi az e körbe tartozó előterjesztéséket, elősegíti a hozott határozatok végrehajtását.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a lakossági igényeket, és javaslatot tesz az önkormányzat által ellátandó oktatási, közművelődési és sport feladatokra.

Véleményezi az oktatási és közművelődési intézmények vezetői pályázatát.

Szervezi a település belföldi és külföldi testvér települési kapcsolatait.

Közreműködik és segíti a település múltját, hagyományait bemutató munkák létrehozását.

 

Egyéb feladatok: Javaslatot tesz az év embere és civil szervezete díjra.

 

Ügyrendi feladatok:

-         vizsgálja az önkormányzat képviselők megbízatásának törvényességét,

-         megvizsgálja a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségi ügyeit, és erről jelentést tesz a képviselő-testületnek,

-         ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos ügyeket

-         közreműködik a kidolgozásában az önkormányzat képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának és vizsgálja hatályosulását: szükség esetén javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat alkotására

-         ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket, a szavazatszedő feladatokat

-         véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kinevezésekkel, felmentésekkel kapcsolatos előterjesztéseket,

-         részt vesz a fegyelmi ügyek előkészítésében

-         figyelemmel kíséri a képviselő-testületnek és szerveinek, valamint a képviselő-testület bizottságainak szabályzatszerű működését,

-         ellátja a hatósági munka felügyeletével kapcsolatos bizottsági feladatokat,

-         vizsgálja az államigazgatási eljárást, valamint fontosabb jogszabályok hatályosulását, ellenőrzi a jogpolitikai elvek érvényesülését,

-         közreműködik az igazgatásfejlesztési munkában,

-         véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket,

-         javaslatot tesz a polgármester fizetésemelésére, jutalmazására.

-         végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a testület esetenként megbízza

-         véleményezi a díszpolgári kitüntetésre, a köröstarcsáért kitüntető címre, a köröstarcsa szolgálatáért kitüntető díjra beérkezett javaslatokat.