Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:A képviselő-testület 2011. október 13-i rendkívüli ülésének eseményei


       

Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 13-án rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi döntések születtek:

A képviselő-testület arról döntött, hogy a Békési Hulladékgyűjtő Kft.-vel köt hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 2012. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra. Felhatalmazta a polgármester a szerződés aláírásával.

A képviselő-testület kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csalatkozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A pályázati felhívás a hirdetéseknél olvasható.

A képviselő-testület megbízta a Humán és Ügyrendi Bizottságot az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kérelem felülvizsgálatára és a javaslat előterjesztésére.

Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 27-én rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi döntések születtek:

A képviselő-testület pályázatot nyújt be Körös-Sárréti események, rendezvények támogatására, VI. Hal- és Falunapok megrendezésére. A beruházás összköltsége bruttó 302.500,-Ft, melyhez az ÁFA tartalmat 60.500,-Ft-ot az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 242.000,-Ft.

A képviselő-testület pályázatot nyújt be Településfejlesztési akciók a Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület területén című pályázatra köztéri óra elhelyezésére Köröstarcsa község központjában. A beruházás összköltsége bruttó 1.250.000,-Ft, melyhez az ÁFA tartalmat 250.000,-Ft-ot az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. A projekt megvalósításához igényelt támogatás 1.000.000,-Ft.