Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testület 2011. február 3-án tartotta soros ülését.


Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testület 2011. február 3-án tartotta soros ülését, ahol az alábbi döntések születtek         

A Képviselő-testület a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület jóváhagyta a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a gyógytestnevelési, a logopédiai és a nevelési tanácsadási feladatok ellátásáról szóló Mezőberény várossal és Bélmegyer községgel kötött megállapodás módosítását.

A Képviselő-testület jóváhagyta a kóbor ebek befogására vonatkozó Szekerczés Balázs vállalkozóval, és az Állatmenhely Alapítvánnyal között megállapodást.

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 03. nappal dr. Bácskay Tamást alpolgármesternek megválasztotta.

A Képviselő-testület dr. Bácskay Tamás alpolgármester tiszteletdíját 2010. február 3-tól 70.000.- Ft / hó összegben állapította meg.

A Képviselő-testület elfogadta az SZMSZ módosítását.

A Képviselő-testület a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökének Nosza József képviselőt, nem képviselő tagjának Nyíri László Jókai u. 11. szám alatti lakost és Végh Judit Bercsényi u. 11. szám alatti lakost, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának Szabó Sándor Bercsényi u. 9. szám alatti lakost és Puskásné Aradszki Tünde Bocskai u. 7. szám alatti lakost választotta meg. Így a bizottságok tagjai a következők:

Pénzügyi Bizottság

Kovács László elnök

Mikó Imre

Molnár Sándor

Puskásné Aradszki Tünde

Szabó Sándor

Humán és Ügyrendi Bizottság:

Nosza József elnök

Mikó Imre

Török Imre

Nyíri László

Végh Judit

A Képviselő-testület elfogadta a dr. Mieczynszky Ernő háziorvos, dr. Bíró Ibolya háziorvos, dr. Patzer Tímea Mára fogorvos és Bencsikné Hudák Ilona védőnő a település egészségügyi ellátásáról szóló beszámolóját.

A Képviselő-testület a költségvetés I. fordulójára készített előterjesztést elfogadta, egyben megbízta az intézményeket, hogy a hiány megszüntetése érdekében vizsgálják felül a költségvetési javaslatot úgy, hogy intézményenként és 3,4%-os kiadáscsökkentést érjenek el.

A Képviselő-testület elfogadta a házi brigád 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a brigád 2011. évi feladattervét.

A Képviselő-testület jóváhagyta a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célokat.

Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a jegyző 2010. évi teljesítménykövetelményének értékeléséről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület elfogadta a Tarcsai Híradóról szóló beszámolót. A szerkesztőbizottságba az önkormányzat részéről Nyíri Lászlót és Végh Juditot, felelős kiadónak Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyzőt választották.

A képviselő-testület zárt ülésen összeférhetetlenségi ügyeket tárgyalt. A jegyző javaslatára a Ktv. 9.§. (2) bekezdése alapján felmentést adott a Köröstarcsa Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi csoportvezetőjének Smiriné Papp Katalinnak a közte és Smiri László polgármester közötti együttalkalmazási tilalom alól.