Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:2010 november 25-i testületi-ülés eseményei, a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaterve


 

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 25. napján tartotta soros ülését, ahol az alábbi döntések születtek:

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület módosította a az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rendeletet.

2011. január 1-jétől a lakossági fogyasztó által fizetendő vízdíj 135,6.- Ft/m3 + áfa, a csatornadíj 453,6.- Ft/m3 + áfa.

Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese: 680,4.- Ft/m3 + áfa.

A Képviselő-testület elfogadta a Békési Hulladékgyűjtő Kft. tájékoztatóját a tevékenységéről, és módosította a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó rendeletét, mely az alábbiakat tartalmazza:

A 75 év felettiek szállítási díj kedvezményére vonatkozó részt hatályon kívül helyezte.

2011. január 01. napjától a szemétszállítási díj mértéke heti szállítási gyakorisággal:

Mennyiség       Díj

60 liter             7.200.- Ft

80 liter             9.600.- Ft

120 liter           13.400.- Ft

240 liter           26.800.- Ft

A hulladékgyűjtő zsák ára 300.- Ft/db

A Képviselő-testület az önkormányzat 3/4 évi pénzügyi helyzetének értékelését elfogadta.

A Képviselő-testület az iparűzési adó mértékéről szóló rendeletét módosította, mely szerint az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 500.- Ft; építőipari tevékenység esetében naptári naponként 5.000.- Ft.

A Képviselő-testület döntött, hogy 2011. évre szerződést köt Marton László vállalkozóval közterületek karbantartására vonatkozóan.

A Képviselő-testület Ombodi Róbert, a kikötő bérlője kérelmére, tekintettel a rendkívül csapadékos 2010. évi szezonra, a 2011. évi bérleti díjból 50.000.- Ft kedvezményt ad, és lehetőséget biztosít a bérleti díj havi rendszerességgel történő megfizetésére.

A Képviselő-testület a Lake Horse Kft, a ligeti tó üzemeltetője által telepítésre ajánlott faházat elfogadja, és tájékoztatást kér a tisztálkodási lehetőségről, és a faházak árammal történő ellátásának megoldásáról.

A Képviselő-testület megbízta az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, hogy készítsen előterjesztést a 2011/2012-es tanévben induló első osztálynál a 2 tanítós modell, illetve az 1 tanító és 1 pedagógus asszisztens modell alkalmazásának lehetőségéről. Az előterjesztés tartalmazza a bevezetés szakmai és anyagi kihatásait.

A Képviselő-testület megbízta az iskolavezetést, hogy az angol nyelvoktatás iránti igényekről készítsen felmérést a 3-4-5. osztályosok körében.

A Képviselő-testület a 2011/12 tanévben indítandó osztályok számáról a 2011. március 31-i ülésén dönt, tekintettel arra, hogy az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az 5. évfolyamon tanulók létszáma 33 fő 2 osztályba jár. A 6. évfolyamon 33 fő 1 osztályba jár.
A Képviselő-testület megvizsgálja a 2011/12-es nevelési év gyermeklétszám adatait csoportonként az Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében.

A Képviselő-testület döntött, hogy a településen lévő járdarendszerről felmérést készíttet a további építési és felújítási munkák ütemezése érdekében.

A Képviselő-testület döntött, hogy megvizsgálja egy ételszállító jármű megvásárlásának a pénzügyi lehetőségét és hatékonyságát.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadta. Felkérte a polgármesterét, hogy a részletes költségvetést a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével készíttesse el és a szükséges egyeztetések után, azt a törvényben előírt határidőre terjessze a Képviselő-testület elé

A Képviselő-testület a vörösiszap katasztrófa sújtotta területen élők megsegítésére 50.000.- Ft támogatást biztosított a Magyar Kármentő Alap részére.

A Képviselő-testület módosította a 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

A bevételi és a kiadási főösszeg 592 370 eFt.

A Képviselő-testület Köröstarcsa községben az önkormányzati lakások alaplakbérét az alábbiakban határozta meg.

a, Összkomfortos lakás            278.- Ft/m2/hó

b, Komfortos lakás                  251.- Ft/m2/hó

c, Félkomfortos lakás              168.- Ft/m2/hó

d, Komfort nélküli lakás           111.- Ft/m2/hó

Köröstarcsa községben a költségalapon bérbe adott önkormányzati lakások lakbére:

komfortos lakás                       384.- Ft/m2/hó

A Képviselő-testület módosította a gyermekélelmezésben alkalmazható bruttó térítési díjakat:

Bölcsődés gyermek, napi négyszeri étkezés                             325.- Ft

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

Óvodás gyermek,                                                                   325.- Ft

(tízórai, ebéd, uzsonna)

Iskolás gyermek napközis tanuló                                             415.- Ft

(tízórai, ebéd, uzsonna)

Menza (csak ebéd)                                                                 270.- Ft

A Képviselő-testület elfogadta a 2011. I. félévi munkatervét.

Január 27. (csütörtök) 16.00 óra

 • 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  Előadó: polgármester

 • 2. Beszámoló a település egészségügyi ellátásáról.
  Előadó: háziorvosok, fogorvos, védőnő
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 3. A vállalkozó háziorvosok, fogorvos által az önkormányzatnak fizetett költségtérítés felülvizsgálata.
  Előadó: polgármester

                        Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 4. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló).
  Előadó: polgármester
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság;
  Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 5. A házibrigád beszámolója 2010. évi tevékenységéről, a brigád 2011. évi feladatainak meghatározása.

            Előadó: polgármester
            Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 6. A köztisztviselői teljesítmény követelmények alapját képező célokról döntés.
  Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 7. Tájékoztató a Tarcsai Híradó tevékenységéről és a további működés meghatározása.
  Előadó: Smiriné Kokauszki Erika
  Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 8. Bejelentések

Február 17. (csütörtök) 16.00 óra

 • 1. Közmeghallgatás

 • 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  Előadó: polgármester

 • 3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
  Előadó: polgármester
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 4. Az önkormányzat 2010-2014 évi gazdasági programjának megalkotása.
  Előadó: polgármester
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megalkotása.
  Előadó: polgármester
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
  Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
  Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 7. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése.
  Előadó: polgármester
  Véleményezi: Közbeszerzési Bírálóbizottság
  Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 8. Bejelentések

Március 31. (csütörtök) 16.00 óra

 • 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: polgármester

 • 2. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről.
  Előadó: Juhász Antalné óvodavezető
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 3. Beszámoló az alsófokú oktatás helyzetéről, a tanulói létszám várható alakulása, felkészülés a 2011/12-es tanévre.
  Előadó: Török Imre igazgató
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 4. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
  Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 5. Bejelentések.

Április 28. (csütörtök) 16.00 óra

 • 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  Előadó: polgármester

 • 2. Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ tevékenységéről.
  Előadó: Gábriel-Vértes Katalin intézményvezető
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 3. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
  Előadó: Szabó Károlyné vezető főtanácsos
  Gábriel-Vértes Katalin intézményvezető
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 4. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről.
  Előadó: polgármester
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 5. Lakáscélú támogatásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata.
  Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 6. Lakáscélú támogatásokról döntés (zárt ülés)
  Előadó: Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes főjegyző
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság

 • 7. Bejelentések.

Június 09. (csütörtök) 16.00 óra

 • 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  Előadó: polgármester

 • 2. Közrend, közbiztonság helyzete Köröstarcsán.
  Előadó: Mezőberényi Rendőrőrs Őrsparancsnoka
  Véleményezi: Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 3. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés rendeltének módosítása.
  Előadó: polgármester

 • 4. A Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása.
  Előadó: polgármester

 • 5. Önkormányzati kitüntetések és díjak adományozásáról döntés (zárt ülés)
  Előadó: polgármester
  Véleményezi: Művelődési, Sport és Szociális Bizottság
  Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

 • 6. Bejelentések

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló jelentést tudomásul vette. Az ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet - mely szabályzatok aktualizálására vonatkozik - jóváhagyta.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011-2014. évi stratégiai ellenőrzési tervét és az önkormányzat 2011. évi éves ellenőrzési tervét elfogadta.

A Képviselő-testület valamennyi a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodása, bölcsődése, az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulója, illetve az Alapszolgáltatási Központ gondozottjai részére a karácsonyi ünnepekre tekintettel hivatalból 500.- Ft/fő értékben karácsonyi ajándék csomagot biztosított. Felkérte az intézmény vezetőket a csomagok összeállítására és átadására.

A Képviselő-testület pénzügyi forrás hiányában nem támogatta az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmét a gyomai állomásra vonatkozóan.

A Képviselő-testület a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Irodája részére 20.000.- Ft támogatást biztosít.

A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központnál nappali ellátásban részesülő gondozottjai 2010. évi intézményi térítési díját, 20.- Ft/nap/gondozott díjat átvállalta.

A Képviselő-testület döntött, hogy a gazdasági programjába felveszi annak lehetőségét, hogy a településen a BMX, görkorcsolya, gördeszka extrémsportok kedvelői részére pályát alakítson ki.

A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Kossuth u. 15. szám alatti épület balesetveszélyes állapotának megszüntetése érdekében a szükséges hatóságnál járjon el.

A Képviselő-testület megbízta a Polgármesteri Hivatalát, hogy a települési járdarendszer védelmében hívja fel a lakosság figyelmét a téli csúszásmentesítés környezetkímélő megoldására.

A Képviselő-testület zárt ülést tartott, ahol támogatta Fülöp Attila és Kiss Bianka Róza 8. évfolyamos tanulók Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára vonatkozó pályázatát.