Vissza a főoldalra


ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:Lakcímbejelentés

A lakcímjelentő lapot minden, a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárnak, bevándorolt és menekültként elismert személynek ki kell töltenie a lakóhelyére vagy tartózkodási helyére történő bejelentkezéskor, lakcímének változásakor, megszűnésekor, külföldi letelepedés szándékával külföldre távozás esetén, továbbá a tartózkodási hely megújításakor,


Ügyintéző: Tóth Istvánné

Tel.szám: 0666-480-211

E-mail: onkormanyzat@korostarcsa.hu

 

Lakcímbejelentés

A Mezőberényi Okmányirodában és a járási ühysegédnél is intézhető a lakcímbejelentés.

A Mezőberényi Okmányiroda ügyfélfogadása:

Hétfő: 08.00-12.00 13.00-17.00
Kedd: 08.00-12.00
Szerda: 08.00-12.00 13.00-16.00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 08.00-12.00

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatalban a járási ügysegédnél:

Csütörtök: 08.00-16.00

A lakcímjelentő lapot minden, a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárnak, bevándorolt és menekültként elismert személynek ki kell töltenie

  • a lakóhelyére vagy tartózkodási helyére történő bejelentkezéskor,
  • lakcímének változásakor, megszűnésekor,
  • külföldi letelepedés szándékával külföldre távozás esetén,
  • továbbá a tartózkodási hely megújításakor,
  • valamint a három hónapon túli külföldre távozáskor vagy az onnan történt visszatéréskor.

A külföldön élő magyar állampolgárnak akkor kell kitöltenie a lakcímjelentő lapot, ha Magyarországon tartózkodási helyet kíván létesíteni és kérésére őt a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal külföldön élő magyar állampolgárként már nyilvántartásba vette.

A lakcímjelentő lapot egy példányban kell kiállítani.

Két külön lapot kell kitölteni akkor, ha a lakó és a tartózkodási hely egyidőben változik meg. (pl.: lakóhely létesítése, tartózkodási hely megszüntetése).

A lap mindkét szelvényét nyomtatott nagy betűkkel - tollal vagy írógéppel - kék vagy fekete színnel kell kitölteni. A „kitöltés indoka" rovatnál a megfelelő sor előtt kockába „x"-et téve kell e kitöltőnek a lap kiállítási okát megjelölnie.

A személyes adatokat, valamint a lap „Eddigi lakcíme" rovatát a személyazonosító igazolványban vagy személyazonosításra alkalmas más okmányban, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványban, illetőleg az ezzel egy tekintet alá eső - 2000. január 01. előtt kiállított - személyi azonosítóról szóló hatósági igazolványban (hatósági bizonyítványban, személyi lapban) foglalt adatoknak megfelelően kell kiállítani, és a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek saját kezűleg aláírni. A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti. A 14. életévét betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.

Az „Eddigi lakcíme" rovatot értelemszerűen csak akkor kell kitölteni, ha lakó- vagy tartózkodási hely megváltozásnak bejelentésére kerül sor.

Az „Új lakcíme" rovatot nem kell kitölteni a lakó- vagy tartózkodási hely megszűnésekor.

A „Közterület jelleg" rovat kitöltésénél az út, utca, tér, köz szavak közül a megfelelőt elegendő aláhúzni, ha a közterület jellege ettől eltérő, azt az „Egyéb" szó után kell beírni. (Például: körút, fasor, dűlő, útja, tanya, stb.)

Az ideiglenes szálláshellyel sem rendelkező hajléktalan polgárnak a lap „Új lakcíme" rovatába azt a települést (fővárosi kerületet) kell beírnia, ahol ő szokásosan megtalálható; a közterületnév, házszám, épület stb. rovatokat üresen kell hagyni.

Ideiglenes külföldön tartózkodás vagy az onnan történő visszatérés bejelentése esetén sem az „Eddigi lakcíme" sem az „Új lakcíme" rovatot nem kell kitöltenie, e tényt csupán a „Kitöltés indoka" rovatban aláhúzással kell jelölni.

Minden lapot a szállásadóval is alá kell íratni!

A tulajdonosnak, a haszonélvezőnek, a bérlőnek a lapon a szállásadó aláírása rovatba az aláírás mellett a „tulajdonos", „bérlő", „haszonélvező" kifejezések közül a megfelelőt kell beírnia.

Saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonjogot adásvételi szerződéssel vagy földhivatali tulajdoni lappal kell igazolni.

Lehetőség van 14 éven aluliak lakcímigazolványán a törvényes képviselő(k) adatainak és telefonszámának feltüntetésére:

  • újszülött esetében a születés anyakönyvezésével egy időben indul az eljárás
  • önálló kérelemként kizárólag a lakcím szerint illetékes Okmányirodában indul az eljárás
  • illetékmentes